fbpx Avdelingssjef Ortopedisk avdeling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Avdelingssjef Ortopedisk avdeling

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger, er en del av spesialisthelsetjenesten. Pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring er våre fire primære ansvarsområder.

Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF, er et av landets seks universitetssykehus. Sykehuset har over 7800 ansatte og betjener en befolkning på nærmere 370000 i Sør-Rogaland, fra Hjelmeland i nord til Sokndal i sør. Stavanger universitetssjukehus har et bu​dsjett på 9,1 milliarder kroner i 2023 og eies av det regionale helseforetaket Helse Vest. ​Det bygges nytt sykehus som er planlagt ferdig i 2024.

Stavanger universitetssjukehus/Helse Stavanger HF søker avdelingssjef for ortopedisk avdeling. Avdelingssjefen rapporterer til klinikksjef Klinikk A og inngår i klinikkens ledergruppe.

Klinikk A består av Ortopedisk avdeling, Operasjonsavdelingen, Dagkirurgisk avdeling, Anestesiavdelingen og Intensivavdelingen. Ortopedisk avdeling består av 40 leger, 89 sykepleiere, 11 helsefagarbeidere og 19 merkantilt ansatte.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 24.09.2023

Arbeidsgiver: Helse Stavanger HF

Sted: Stavanger

Stillingstittel: Avdelingssjef Ortopedisk avdeling

Stillinger: 1

Heltid / Deltid: Heltid

Ansettelsesform: Fast

Stillingsprosent: 100

Webcruiter-ID: 4691693515

Arbeidsoppgaver

 • Avdelingssjef har ansvaret for faglig kvalitet, pasientsikkerhet, HMS, personalledelse og økonomiske resultater innen avdelingen.
 • Definere årlige mål som bidrar til oppnåelse av avdelingens og klinikkens overordnede mål og strategier.
 • Avdelingssjef skal være pådriver for faglig utvikling, forskning, pasientsikkerhetsarbeid og HMS.
 • Avdelingssjef har ansvar for å videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom profesjonene, samt godt teamarbeid på alle nivåer.
 • Avdelingssjef skal være pådriver i utvikling av helhetlige og effektive pasientforløp i samarbeid med de andre avdelingene i klinikken og sykehuset.
 • Legge til rette for å rekruttere og beholde riktig kompetanse og bidra til trivsel i seksjonene og postene.
 • Sikre en åpenhetskultur, god avvikhåndtering og gjennomgang av skadesaker med henblikk på felles læring.
 • Avdelingssjef har arbeidsgiveransvar for avdelingens medarbeidere. Etter avtale med klinikksjefen kan avdelingssjefen arbeide inntil 20 % klinisk men kan ikke delta i avdelingens vaktplan.
 • Sikre god samhandling innen egen avdeling og på tvers i klinikken, herunder ivareta et godt og velfungerende samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

Kvalifikasjoner

 • Helsefaglig utdanning på minimum bachelor nivå.
 • Erfaring og dokumenterte resultater fra arbeid i helsevesenet.
 • Spesialisering eller mastergrad innenfor spesialisthelsetjenesten er ønskelig.
 • God kjennskap til Ortopedisk avdeling vil bli vektlagt.
 • Klinisk ledererfaring ønskelig.
 • Vil bidra til å styrke fag, kompetanse og kvalitet i avdelingen.
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig meget godt.

Personlige egenskaper

 • Interesse for å videreutvikle ortopedisk avdeling i tråd med vedtatte retningslinjer og intensjoner.
 • Engasjement og interesse for helhetlig og pasientsentrert forløpstankegang og driftsinnsikt.
 • Evne til nytenkning og mot til å gjennomføre organisasjonsbygging i tråd med pasientsentrert forløpstankegang.
 • Kunne tenke utradisjonelt og profesjonsnøytralt og forstå nødvendigheten av oppgaveglidning der det er faglig forsvarlig og i tråd med nyere internasjonale føringer på området.
 • Gode samarbeid- og kommunikasjonsevner.
 • Personlig og faglig tillitvekkende og trygg med naturlig autoritet/ rollefigur.
 • Evner å motivere kompetente medarbeidere og er en god relasjonsbygger.
 • Evne til helhetstenkning.
 • Evne til å kombinere driftsansvar med strategisk utviklingsarbeid.
 • Fleksibilitet, innsatsvilje og selvstendighet.
 • Forståelse for rollen som leder.
 • God gjennomføringsevne, integritet og engasjement.
 • Være lojal mot vedtatte beslutninger og bidra til måloppnåelse i tråd med foretakets målsetninger.
 • Personlig egnethet vil bli tungt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og spennende fagmiljøer.
 • Yrkesskadeforsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Gode velferdsordninger som bl.a. bedriftsidrettslag og turgruppe.
 • Lønn etter avtale.

Mangfoldserklæring
Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Kontaktinformasjon

Geir Lende
Klinikksjef
Telefon: 47502294

Adresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger
Åpne veibeskrivelse (i ny fane)

Om arbeidsgiveren

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no. 

Helse Stavanger HF skal så langt som mulig gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker å rekruttere medarbeidere uavhengig av kjønn med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiv for å bidra i spesialisthelsetjenesten.

Annonse
Annonse