fbpx Seksjonsleder - Anestesi Kalnes | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Seksjonsleder - Anestesi Kalnes

Operasjonsavdelingen Kalnes er organisert med egne seksjoner for anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere. Avdelingen har høy sykepleiefaglig kompetanse som utvikles gjennom gode opplæringsprogrammer og en medarbeiderstab med stort faglig engasjement.

Avdelingen har døgnkontinuerlig drift og har 9 operasjonsstuer. Blant annet en hybrid- og robotassistert operasjonsstue, alle med moderne medisinsk-teknisk utstyr. Avdelingen har akutt- og elektiv virksomhet på følgende fagområder: gastrokirurgi, karkirurgi, urologi, endokrinologi, gynekologi/føde, øre-nese-hals, ortopedi og traumemottak. I tillegg til aktivitet i sentraloperasjon deltar anestesisykepleier i kirurgiske og medisinske akutteam, bistår i pasientoverføringer og prehospital akuttjeneste og i anestesivirksomhet utenfor sentraloperasjonen. I tillegg har seksjonen betydelig aktivitet innenfor veneaksess.

Anestesi Kalnes har 50 dyktige og engasjerte medarbeidere, og ledes av seksjonsleder og assisterende seksjonsleder. I tillegg har man fagutviklingsrådgiver og flere fagsykepleiere med ulike ansvarsområder.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har et helhetlig ansvar for daglig drift, personaloppfølging, HMS, kvalitet og budsjett for enheten. Seksjonsleder har i samarbeid med seksjonsledere ved operasjon og renhold ansvaret for å drifte og utvikle seksjonen til det beste for våre pasienter innenfor vedtatte rammer og oppdrag gitt i lederavtale. Det ligger også til seksjonsleders ansvar å sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste.

Kvalifikasjoner

 • Høyskole-/universitetsutdanning
 • Videreutdanning i anestesisykepleie
 • Ønskelig med lederutdanning
 • Ledererfaring, men søker som innehar annen relevant erfaring og gode lederevner vil også kunne bli vurdert for stillingen
 • Kompetanse og erfaring med arbeidstidsplanlegging/ressursstyring og endringsprosesser er ønskelig
 • Ønskelig med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Gode IKT kunnskaper
   

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Strukturert og handlekraftig
 • Engasjement og motivasjon for å være leder
 • Gode samarbeidsevner og evne til å tenke helhetlig, lojalitet til beslutninger forutsettes
 • Gjennomføringsevne, resultat- og løsningsorientert
 • Forståelse for ressursstyring
 • Personlige egenskaper vil tillegges stor vekt
   

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling for en avdeling med dedikerte og faglig engasjerte medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Faglig og personlig utvikling som leder
 • Deltakelse i sykehusets lederprogram - PULS m.m
 • Mulighet for mentor
 • Tett samarbeid med ledergruppen og oppfølging med avdelingssjef
 • En arbeidsplass med sentral beliggenhet i Østfold, kun snaue 50 minutter unna Oslo
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

Kontaktinformasjon

Thomas Andre Lie

Seksjonsleder - Avdelingssjef fra 25.03.2024

Telefon:930 07 416


Om arbeidsgiveren

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 


 

Annonse
Annonse