fbpx Stabsmedarbeider med operasjonssykepleierbakgrunn | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Stabsmedarbeider med operasjonssykepleierbakgrunn

Sentraloperasjon søker en dyktig medarbeider som skal være en del av vår stab. Arbeidet vil blant annet innebære å være en støttespiller rundt avdelingens drift, samt bidra med å videreutvikle nåværende og nye prosjekter.
Akershus universitetssykehus HF er en arbeidsplass med stort mangfold. Det er en klar styrke, og avgjørende for å løse våre mange oppgaver innen pasientbehandling, pasientoppfølging, forskning og undervisning. Vi ønsker oss derfor også et mangfold av søkere til ledige stillinger, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke, uavhengig av identitet og bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

 • jobbe med EQS,prosedyrer og avvikshåndtering-Ansvarlig sammen med avdelingleder for avdelingens KAM arbeid
 • Delta i nye prosjekter/ Se muligheter
 • Kompetanseportalen- oppfølging av kompetansekrav til våre dyktige ansatte
 • Planlegging av fagdager
 • Utvikling av robotkurs for opr.spl
 • Nettverksarbeid
 • Delaktig i planlegging mht: Brannvern,Cfu mm
 • Oppfølging av avdelingens Akutt og Traumefunksjon: Kits, Best, krigskirurgi, nødluftsveikurs  mm.

Kvalifikasjoner

 • Operasjonssykepleier
 • Ønskelig med Master
 • Grunnleggende gode IT kunnskaper

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en person som liker å jobbe i team.
 • Evne til å jobbe systematisk og målrettet
 • Evne til å jobbe selvstendig og ta ansvar
   
 • Personlig egnethet vektlegges
   

Vi tilbyr

 • Sentral beliggenhet
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud    
 • Mulighet for både barnehage og bolig
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 
 • Godt arbeidsmiljø
 • Landsledende innen robotkirurgi
 • Mange spennende fagfelt
 • Innehar et fagmiljø i stadig utvikling
 • Landets største akuttsykehus

Kontaktinformasjon

Egil Nordengen

Avdelingsleder

Telefon:93493446

Om arbeidsgiveren

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 600 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling. Tjenestestedet er imidlertid Akershus universitetssykehus HF og innbefatter alle sykehusets lokasjoner. Arbeidsgiver tar forbehold om endring av arbeidssted, arbeidsoppgaver og ansvarsområde ved behov.

Menneskelig nær - faglig sterk er vår visjon

Kirurgisk divisjon består av 12 avdelinger som leverer kirurgiske spesialisthelsetjenester for hele opptaksområdet. Divisjonen organiserer også alle kirurgiske fellesfunksjoner som anestesi- og intensivvirksomhet og palliativ behandling. Utover behandlingstilbudet på Nordbyhagen, har vi pasientbehandling på Gardermoen og Kongsvinger, samt dagkirurgisk senter på Ski. Vi har også betydelig

Annonse
Annonse