fbpx Fagsykepleier til somatisk avdeling | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Fagsykepleier til somatisk avdeling

Vi søker en faglig sterk og engasjert sykepleier for snarlig tiltredelse til vår somatiske enhet med 17 beboere. Vi ønsker deg som brenner for en profesjonell og verdig omsorg. Du vil være tjenesteansvarlig for beboere, samt bidra med å drive fagutvikling og kompetanseheving sammen med våre øvrige medarbeidere. Stillingen er i turnus dag/kveld, og for tiden hver 3dje helg. 

Vinderenhjemmet er et langtidssykehjem for 85 beboere fordelt på fem enheter innenfor somatikk, alderspsykiatri og demens. Vi ligger sentralt til i Forskningsparken mellom Vinderen og Rikshospitalet, og lett tilgang til store grøntområder og offentlig kommunikasjonsmidler.

Aktuelle søkere vil fortløpende bli innkalt til intervju.

Arbeidsoppgaver

 • Pådriver for fagutvikling i samhandling med dine kollegaer 
 • Ha oversikt over kompetansebehovet i egen enhet
 • Bidra med veiledning, undervisning og opplæringstiltak av personell, inkludert elever/studenter/lærlinger
 • Ansvarlig for at helsetjenesten er forankret i kunnskapsbasert praksis
 • Utføre sykepleierfaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
 • Veilede og informere beboere, pårørende og kollegaer
 • Sikre dokumentasjon etter gjeldende lovverk
 • Direkte beboerrettet arbeid 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier
 • Relevant videreutdanning (30 studiepoeng). Søkere som er i et relevant studieløp eller kan vise til relevant erfaring over tid, kan også vurderes til stillingen
 • Engasjement for somatikk, eldreomsorg og fagutvikling
 • God kunnskap om bruk av dokumentasjonsverktøy og kvalitetssystem
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, tilsvarende C1 under hele ansettelsesperioden
 • Ønskelig med videreutdanning innen relevante fagområder
 • Samhandlingskompetanse
 • Godkjent politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Positiv og engasjert sykepleier med interesse for eldreomsorg
 • Fokus på personsentrert omsorg i din utøvelse av sykepleiefaget
 • Løsningsorientert med stor gjennomføringsevne og arbeidskapasitet 
 • God på samarbeid og det å gjøre andre gode
 • Personlig egnethet blir vektlagt

Vi tilbyr

 • Systematisk faglig utvikling med tilbud om interne og eksterne kurs
 • Spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Legge til rette for ønsket turnus med kalenderplan
 • God opplæring og oppfølging
 • Trivelige lokaler
 • Kantine
 • Oslo kommunes pensjonsordning, les mer på https://www.opf.no/
 • Lønn, pensjons- og forsikringsvilkår i Oslo kommune
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks. rabatter på SATS, teaterbilletter og annet
  Kun elektroniske søknader vil bli vurdert

Kontaktinformasjon

Marija Wågsæther

avdelingssykepleier

Telefon:45458569


Om arbeidsgiveren

Vil du være med å jobbe i en etat med viktige samfunnsoppgaver?
Sykehjemsetaten er Norges største drifter av langtidshjem og helsehus. Hvert år behandles 9000 pasienter av 10000 dyktige medarbeidere. Nå vil vi ha deg med på laget.
Vår visjon er å tilrettelegge for livsutfoldelse i trygge omgivelser. Hver dag teller på våre langtidshjem og hver time teller på våre helsehus. Vi skal sørge for at Oslos innbyggere med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg mottar et best mulig tilbud. Vi arbeider kontinuerlig med økt kvalitet i tjenesten, fagutvikling og innovasjon, for å møte fremtidens behov.
Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold og våre medarbeidere skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vaksinasjonsstatus mot sesonginfluensa og holdninger til vaksinering generelt vil kunne bli lagt vekt på i vurderingen av personlig egnethet

 Vi ser frem til å høre fra deg.

Søkere gjøres oppmerksom på at opplysninger om dem kan bli offentliggjort, selv om søkerne ber om ikke å bli ført opp på offentlig søkerliste (Offentliglova §25).

Les mer om oss: www.sye.oslo.kommune.no

Annonse
Annonse