fbpx Helsesykepleier | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Helsesykepleier

Vi har ledig 100 % fast stilling som helsesykepleier ved Helsestasjonstjenesten i Nord Aurdal kommune.

Helsestasjon og skolehelsetjenesten holder til på Familiens hus, Fagernes og er samlokalisert med interkommunal barneverntjeneste i Valdres, rus og psykisk helsearbeid, kommunepsykolog og familieveileder. 

Helsesykepleiertjenesten er en del av kommunens tverrfaglige tilbud rettet mot barn, unge og familier. Tjenesten består av sju årsverk med helsesykepleier og har tilknyttet helsestasjonslege, skolelege og fysioterapeut.

Arbeidsoppgaver

 • Tilby helsestasjonstjeneste iht. lover, forskrifter, retningslinjer og veiledere knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og deres familier 
 • Bidra i tjenestens gruppe- og foreldreveiledningstilbud 
 • Samarbeide med andre instanser/faggrupper i og utenfor egen tjeneste, slik at barn og foreldre får helhetlig og samordnet oppfølging og tiltak 
 • Journalføring i fagprogrammet CGM.
 • Være med å utvikle tjenestetilbudet til barn, unge og deres familier.
   

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier og fullført videreutdanning som helsesykepleier.
 • Helsesykepleierstudenter kan også søke på stillingen, men må fullføre relevant videreutdanning for å få fast tilsetting i stillingskode helsesykepleier. 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn, unge og familier.
 • Kjennskap til PMTO, TIBIR, COS-P og ICDP.

Personlig egnethet for stillingen vil bli sterkt vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Evne til å opprette og vedlikeholde god relasjon til barn, ungdom, foresatte og samarbeidspartnere.
 • Gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig.
 • Strukturert, målrettet, fleksibel og god til å planlegge.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig.
 • Evne til å bygge trygge relasjoner, veilede samt reflektere over egen praksis.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver.
 • Deltakelse i utvikling av et tverrfaglig miljø i Familiens hus.
 • Kurs og veiledning.
 • Godt arbeidsmiljø, faglig og sosialt.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom Gjensidige og KLP. 
 • Arbeidstid på dagtid, men noe kveldsarbeid må påregnes (kurs og foreldremøter m.v.).

Andre opplysninger

For at vi skal kunne vurdere din søknad opp mot øvrige kandidater, du laste opp vedlegg som dokumenterer dine oppgitte kvalifikasjoner (vitnemål, attester, tjenestebevis m.v.) som vedlegg i søknaden. Vitnemålsportalen kan også benyttes til å legge ved relevante vitnemål. 

Intervjuer planlegges gjennomført i siste halvdel i august.

Helsesykepleierstudenter kan få fast ansettelse under forutsetning av bestått helsesykepleierutdanning. Vi vil legge til rette for at studenter kan fullføre dette studiet ved siden av jobb. 

Søknader kan også bli vurdert med tanke på andre tilsvarende stillinger i virksomheten som blir ledige innen søknadsfristens utløp eller ved interne omrokkeringer.

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.
Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Vil du vite mer om Valdres?

Vi har unik natur, kultur og er en attraktiv region, sentralt i Norge. Se mer her!
Har du spørsmål om å bo og leve i Valdres, jobbmuligheter for partner eller våre tilbud til barn og unge? 

Ta gjerne kontakt med oss - VELKOMMEN!

Kontaktinformasjon

Hanne Alstergren

Ledende helsesykepleier

Telefon:97546167

E-post: hanne.alstergren@nord-aurdal.kommune.no

Kristina Andren

Kommunepsykolog

Telefon:94862446

E-post: krisina.andren@nord-aurdal.kommune.no


Om arbeidsgiveren

Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og ca. 4900 fritidsboliger. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!

Annonse
Annonse