fbpx For mye kvinnedominans i sykepleieryrket! Hopp til hovedinnhold

For mye kvinnedominans i sykepleieryrket!

Det er ikke mulig å benekte at sykepleieryrket er svært kvinnedominert, og ved noen avdelinger kan en mannlig sykepleier føle seg «kastrert». Hvorfor det?
Selv tror jeg at enkeltindividets holdninger spiller en stor rolle for hvordan en mannlig sykepleierstudent blir møtt i praksis.  Samt avdelingens rutiner og holdninger for å møte sykepleierstudenter generelt. 

Jeg er straks ferdig utdannet sykepleier og kan legge bak meg 5 praksisperioder over ca. 56 uker. I praksisene har jeg opplevd mye bra og noen dårlige/betenkelige møter med veiledere. Blant annet siterte  Nrk.no meg på den verste opplevelsen jeg og andre menn i praksis opplevde. Der var det en sykepleier som sa «menn duger bare til å plukke søppel og å være på skyllerommet». Hver gang denne sykepleieren var på samme vakt som meg fikk jeg «drittjobbene» og jeg opplevde at det ble lagt «feller» som gjorde at jeg kunne strøket i praksis om jeg ikke hadde vært bevisst på det.

F.eks. spurte hun om jeg bare kunne gi pasienten 14IE insulin til en pasient, uten at hun hadde kontrollert det. Insulin er et av de mest potente legemidlene man har, og sykepleierstudenter har ikke lov til å gi det uten tilsyn og kontroll av sykepleier. Denne praksisen var krevende og det tok på psykisk. Man gledet seg ikke til å dra i praksis, det skapte dårlig arbeidsmiljø og moral. Heldigvis tok jeg opp dette , med min hovedveileder og situasjonen bedret seg noe.

Er feminismen kommet forlangt i sykepleieryrket? Menn og kvinner er forskjellig bygd i «topplokket» og håndterer situasjoner annerledes. Er det slik at kvinnelige sykepleiere ikke anerkjenner mannlige sykepleieres måter å håndtere samme situasjoner på? Uansett er det et skrikende behov for flere menn i sykepleien! For det første bidrar det til å skape et mindre stressende og mer behagelig arbeidsmiljø. Dessuten er det også en fin måte å lære av hverandre, for kvinner kan lære mye av menn og vice versa.

Når alt kommer til alt så har jeg trivdes godt under min utdanning, og følt at menn og kvinner blir behandlet likt av høgskolelektorer og hovedveiledere. Høgskolen i Hedmark har også et veldig godt miljø blant alle sine studenter. Jeg har ikke møtt noen utfordringer i miljøet under studietiden, kun i praksis. Så alle menn der ute; det er et skrikende behov for dere! Søk sykepleierutdanningen! Du får en trygg jobb og en meget variert og spennende hverdag. Tross alt, sykepleie er mer enn bare å stelle og tørke møkk!

Jeg håper på å møte på deg som er mann i arbeidslivet! Med tiden får vi kanskje et likestilt yrke med kjønnsnøytrale titler, og begge kjønn opplever et bedre arbeidsmiljø ved sin avdeling.

-Kristian

kristiankul

 

POPULÆRE ARTIKLER NÅ