fbpx Happy New Nursing Year! Hopp til hovedinnhold

Happy New Nursing Year!

Det er januar 2017, og vi er godt i gang med det nye året – noen kjenner at det har vært en god start, mens for andre har kanskje ikke starten på året vært full så god. Jeg tenkte at det nå var på sin plass med noen lykkønskninger om et godt sykepleieår til sykepleierne i vårt langstrakte land. Dette er en blanding av skjemt og alvor, noe også sykepleiejobben er.

godt nytt år til alle sykepleiere

godt nytt år til alle sykepleiere som på en eller annen måte jobber i motvind

godt nytt år til alle sykepleiere som strever for å få resten av gjengen til å holde god håndhygiene

godt nytt år til alle sykepleiere som jobber med å få resten av gjengens ringer, øredobber, smykker, klokker, armbånd, ekstra store øredobber og ekstra store ringer av

godt nytt år til alle sykepleiere som henter kaffe til legen

godt nytt år til alle sykepleiere som også henter journalen til legen

godt nytt år til alle sykepleiere som jobber doble pålagte vakter

godt nytt år til alle sykepleiere som jobber i privatklær

godt nytt år til alle sykepleiere som bruker privatbil på jobb

godt nytt år til alle sykepleiere med 12,37 prosent stilling

godt nytt år til alle sykepleiere som ikke har garderobeskap

godt nytt år til alle sykepleiere som forteller den pressete assistentlegen hva han/ho skal ordinere

godt nytt år til alle sykepleiere på natt som sitter og drikker cola og som leser i Sykepleien at det ikke er det lureste du kan gjøre på ei nattevakt

godt nytt år til alle sykepleiere som ikke får faks, skanner, PLO, mail, journalsystem, kopimaskin eller printer til å virke som de skal

godt nytt år til alle i det tverrfaglige teamet som ikke har pasienter, men hofter, knær og prostatitter

godt nytt år til alle sykepleiere som aldri gir opp å fremme helhetlig tenkning i det tverrfaglige teamet

godt nytt år til alle sykepleiere som ble utdannet på Ullevål sykepleiehøyskole i sin tid

godt nytt år til alle sykepleiere som daglig jobber med sorg og sorgreaksjoner

godt nytt år til alle sykepleiere som daglig jobber med rus og psykiatri

godt nytt år til alle sykepleiere som minner legen på håndhygiene

godt nytt år til alle sykepleiere som jobber med somatikk, akuttsykepleie, rehabilitering, barn og unge

godt nytt år til alle assistentleger som ikke våger å ringe den sinte bakvakta

godt nytt år til alle med videreut(dannelse)

godt nytt år til alle sinte bakvakter

godt nytt år til alle som jobber med alt annet enn de egentlig skal

godt nytt år til alle sykepleiere på noro-, rota- og andre virusherjete avdelinger

godt nytt år til sykepleiere i kommunene våre, som blir ofre for politiske nedskjæringer, si fra

godt nytt år til alle i folkehelse, forebyggende og helsefremmende arbeid, forhåpentligvis de fleste av oss

godt nytt år til alle som sitter og planlegger en ny lur reform oppkalt etter seg

godt nytt år til alle i Helse Sør-Øst

godt nytt år til alle sykehus som krangler iherdig med nabo-sykehuset

godt nytt år til alle sykehusledelser som tror at sitt eget sykehus er sentrum i verden

godt nytt år til alle sykehusledelser som ikke har skjønt at pasienten er hele poenget med helsevesenet

godt nytt år til alle i Helse Vest

godt nytt år til alle sykepleiere som jobber på et nedleggingstruet sykehus

godt nytt år til alle ledere som ikke ser at pasienter, arbeidsmiljø, kvalitetssikring og faglig kvalitet blir hardt rammet av nedleggingsskremsler

godt nytt år til alle som fremdeles tror det skal lønne seg å drive sykehus

godt nytt år til alle i Helse Midt

godt nytt år til alle som tror det skal lønne seg å drive hele Helse-Norge. lykke til og hvor skal dette ende

godt nytt år til alle sykepleiere i Namdalen

godt nytt år til hjemmesykepleiere uten 4WD 

godt nytt år til alle i Helse Nord

buorre ådåjahke! buerie orre jaepie!

godt nytt år til alle sykepleiere som konstant må forholde seg til og lære opp nye kommuneleger

godt nytt år til alle sykepleiere som har mulighet til å nyte naturen i løpet av arbeidsdagen

godt nytt år til alle sykepleiere – som har valgt en spennende og givende utdannelse med utrolig mange muligheter!

godt nytt år til alle modige, stolte og tydelige sykepleiere!

POPULÆRE ARTIKLER NÅ