fbpx Trykksår i lønnsoppgjøret Hopp til hovedinnhold

Trykksår i lønnsoppgjøret

Det er valgår, og lønnsoppgjøret får et lokalt bakteppe. 2019 byr på kommunevalg, fylkestingsvalg og landsmøte i NSF. Hva kan gå galt?

Valgår byr på mange muligheter for politiske diskusjoner, ikke minst for fagforeninger. NSF er både profesjons- og fagforening og har derfor en stemme for mange. Sykepleiere er mangelvare over alt og er en av de viktigste bærebjelkene i helsevesenet ifølge de fleste partiene, med et mulig unntak av Venstre. Det minste regjeringspartiet er muligens mer opptatt av «å anerkjenne de uorganisertes rettigheter».

Flere veier til mål

NSF skal arbeide for sykepleieres vilkår og rettigheter i en virkelighet hvor konteksten altså er mildt sagt noe ulik.  Både landet rundt, i kommunene generelt og i tariffområdene spesielt. Det er ingen enkel oppgave å være tydelig og lettfattelig overbevisende med våre budskap. NSF må ha ulike strategier og veier til målet i de ulike områdene. Felles for dem alle må være at våre folk, medlemmer og tillitsvalgte i den enkelte virksomheten opplever fokus og får beskrive løsningsforslag. Lokalvalg er tiden for den store lokale samtalen. Min erfaring er at politiske stemmer er lydhøre, og særlig nå.

Så får vi se hvor lydhøre vi selv er i november, når Norsk Sykepleierforbund inviterer til landsmøte. En av sakene som skal behandles er vår revisjon av vårt eget prinsipprogram. Forbundsstyret ivaretar at forrige landsmøte vedtok å være på tå hev overfor alle forsøk på å presse arbeidstid- og arbeidsbetingelser for helsevesenets bærebjelke.

Arbeidstid – en het potet

I inneværende landsmøteperiode er arbeidstid kanskje den heteste poteten, og vår egen forhandlingsavdeling inngår flere avtaler som avviker fra tariffavtalene vi inngår. Det skjer etter søknad og som en følge av lov- og avtaleverk.

Selv har jeg reagert på en avtale som i Trondheim gir mulighet for 14,5 timers jobb i en sone i hjemmesykepleien. Blir doble vakter ny normal? Så får jeg kraftig kritikk fra ansatte ved vårt hovedkontor og sentrale tillitsvalgte. Det oppleves merkelig.

Jeg stilte til valg ved forrige landsmøte med løfte om å være en tydelig talsperson for forsvarlig arbeidstid. Jeg snakket om retten til å oppnå åtte timers egen søvn for den som skal hjelpe andre. Å få kjeft for å levere det jeg har lovet landsmøtet tåler jeg godt. Det er en del av min kontrakt med dem som har valgt meg inn i dette. Det var faktisk alle. Jeg gjør mye for å være tilliten verdig.

Redaktøren for Tidsskriftet Sykepleien, Barth Tholens, skrev i januar 2018 en lederartikkel som flere bør ha i minne før årets mellomoppgjør  … men penger er ikke å forakte heller … Årets oppgjør utføres i et klima av flere valgkamper og løfter. NSF skal fortsatt forhandle som en del av Unio.

Et viktig spørsmål blir da: Ser lærerne at det koker i norsk helsevesen? Forstår Utdanningsforbundet at Unio må fremme krav om mer enn deres lønnsutvikling? Får vi et lønnsoppgjør med trykk også innen kommunene, eller et oppgjør som påfører oss kroniske trykksår?

Decubitus kan forebygges. Ubehandlede trykksår gir alvorlige komplikasjoner. Fortsettelse følger ...

POPULÆRE ARTIKLER NÅ