fbpx Bare valgflesk? Hopp til hovedinnhold

Bare valgflesk?

Siden fagfeltet er i konstant utvikling, ønsker sykepleiere flere folk på jobb, hele stillinger og gode fagmiljøer med mulighet for kompetanseutvikling. Det vil gi bedre pasientomsorg.

«Flere heltidsstillinger, høyere bemanning og kompetanseutvikling er viktige satsinger for regjeringen.» Det sa statsråd Bent Høie til Sykepleien 4. september, like før valget forrige mandag.

Når dette skrives, er valgresultatet ukjent, men jeg håper at helseministerens utsagn ikke bare var valgflesk. Innholdet er ikke nytt. Vi sykepleiere har de siste årene stadig gjentatt at vi må ha mer folk på jobb. Tilstrekkelig bemanning og opplagte sykepleiere er pasientens garanti for god og kontinuerlig sykepleie.

Vi har også gjentatt at vi vil ha hele stillinger, av samme årsak. Og vi har gjentatt at vi må ha gode fagmiljøer med mulighet for kompetanseutvikling og faglig oppdatering fordi vårt fagfelt er i konstant utvikling.

Marginal bemanning

For en drøy uke siden satt jeg i et møte med en tillitsvalgt på en intensivavdeling. Hun kunne fortelle at arbeidsgiveren har strammet inn på kurs og konferanser for sykepleierne. Det er lite penger til slikt. Samtidig reduseres sykepleiernes daglige arbeidstid ved at tiden vi får til rapport, altså informasjonsoverlevering til neste skift, halveres. Slik kan vi gå på jobb flere dager i året uten utløst overtid.

Også sykehusledelsen forstår at bemanningen er marginal. Til tross for at både forskning og risikoanalyser sier at det ikke er lurt, gjør ledelsen innstramminger i stedet for å ansette flere sykepleiere. Redusert tid til rapport kan gi dårligere informasjonsflyt mellom sykepleierne om pasienten, og vi kan gå glipp av livsviktig informasjon. Det fører også til stress.

Krangler om pengefordeling

Men alt drukner i maset om at bunnlinja må se fin ut. Budsjettet må gå opp. Internt i helseregionene og mellom fylkene krangler lokalpolitikere fra flere partier om pengefordeling i et forsøk på å skape splid mellom ansatte og tillitsvalgte i Helse-Norge. I stedet burde de adressere ansvaret for helsevesenet og økonomien der den hører hjemme: hos Helsedepartementet og regjeringen.

Det er snakk om penger. Med flere folk på jobb kan vi lage flere heltidsstillinger. Flere heltidsstillinger gir mer rom for fagutvikling og god pasientomsorg. Flere på jobb og mer heltid vil gi sykepleiere og annet helsepersonell tid og mulighet til å gjøre jobben sin på en god måte, slik at de slipper å gå hjem fra vakt med en klump i magen.

Heltidsjobb bør være en selvfølge

Flere på jobb og flere heltidsstillinger vil føre til at arbeidsbelastningen på den enkelte blir mindre. Kanskje flere vil orke å gå i hel stilling uten å bli syke av det. De fleste andre steder i samfunnet er heltidsjobb en selvfølge, og det bør det også være i helsevesenet. Men da må myndighetene også forstå at med dagens arbeidsforhold er det mange som ikke klarer å jobbe heltid.

Vi har for mye å gjøre, for tøff turnus, for stort ansvar. Det må tas på alvor. I dag er gjennomsnittsalderen 57 år for sykepleiere som går ut av yrket. Vi vil ha nok penger til å drive god og sikker pasientbehandling. Da vil vi få både høyere bemanning, flere som orker heltid, og mer tid til kompetanseutvikling. Tre fluer i en smekk, altså. Så lett kan det være, og det tjener samfunnet på.

Teksten ble først publisert i Klassekampens spalte Gryr i Norden 11. september.

 

 

POPULÆRE ARTIKLER NÅ