fbpx Ut av deltidsfloka? Hopp til hovedinnhold

Ut av deltidsfloka?

Bokfakta

Boktittel: Turnus som fremmer heltidskultur
Forfatter: Kari Ingstad (red.)
Forlag: Gyldendal Akademisk, 2016
Sidetall: 223
ISBN: 978-82-05-49034-5

Anmeldelse:

Kari Ingstad, som er redaktør av boken «Turnus som fremmer heltidskultur», vil bidra til nettopp det. Arbeidskraftreserven som finnes hos deltidsarbeidende kan løse en del av problemet med mangel på pleiepersonell i helsevesenet. Og behovet for personell øker. 

Boken presenterer den historiske bakgrunnen for utviklingen av deltidskulturen i helsevesenet. Da kvinnene skulle ut i jobb og det ikke fantes nok barnehager, var etterspørselen etter deltidsstillinger stor. Så ble det normen. Og der har vi blitt, fram til nå.

Forfatterne har fått fram både klasseperspektivet og likestillingsperspektivet som konsekvenser av deltidskulturen. Det øker forståelsen for hvor viktig heltidskultur er i et kvinnedominert helsevesen. Vi må tenke turnus på nytt. I boken foreslås flere timers arbeid i helgen som løsning på helgeproblematikken. Dette er ikke uproblematisk.

Det nevnes at man i mannsdominerte yrker som politi og brannvesen ikke har den samme kulturen for deltid. Likevel får de turnuser og helger til å gå opp. Det kunne med fordel vært skrevet mer om hvordan arbeidstiden deres organiseres. Eksemplene som er tatt med i boken er i hovedsak fra helsevesenet, men helsevesenet har kanskje også noe å lære av andre etater.

Dette er en lettlest, oversiktlig og viktig bok i arbeidstidsdebatten. Den er basert på forskning gjort av forfatterne selv, men har også fyldige kildehenvisninger for den interesserte leser. De ulike perspektivene gjør denne boken aktuell for langt flere enn dem som jobber med turnus. Noen av løsningsforslagene vil nok skape debatt, men det er ikke nødvendigvis en ulempe. Da blir vi tvunget til å tenke nytt. Og aller viktigst: Boken slår fast at medbestemmelse er nøkkelen til suksess.