fbpx Hvordan få det bedre med seg selv og de rundt seg Hopp til hovedinnhold

Hvordan få det bedre med seg selv og de rundt seg

Peder Kjøs’ siste bok en av de bedre jeg har lest om hvordan jeg kan få det bedre med meg selv og de rundt meg.

Bokfakta

Boktittel: Du kan få det bedre
Forfatter: Peder Kjøs
Forlag: J. M. Stenersens forlag
Sidetall: 163
ISBN: 978 82 7201 839 8

La det være sagt med en gang: for en som har både én og to meter med fagbøker og selvhjelpsbøker i bokhylla hjemme, så er psykolog Peder Kjøs’ siste bok en av de bedre jeg har lest.

Ikke fordi den kommer full av gode råd og med en oppskrift på hvordan jeg som leser kan få det bedre med meg selv og de rundt meg, men snarere tvert imot fordi teksten maner til selvrefleksjon. Den får meg til å stille spørsmål ved min egen atferd, egne følelser, og hva jeg selv kan gjøre for å få et mer harmonisk liv. 

Kjøs er ikke ute etter å frelse eller omvende noen. 

Kjøs er ikke ute etter å frelse eller omvende noen. Han forteller om erfaringene som psykolog og fra egne studier om hva terapi er, samt hvordan det å gå i behandling kan hjelpe klienten. Terapeuten må møte klienten med ydmykhet, forståelse og innse sin egen begrensning. Det er ikke terapeuten som skal gjøre jobben, det er klienten selv. På den måten kan hver og en av oss jobbe med temaer som gjør livet mindre komplisert og strevsomt. 

Når klienten møtes med varme og raushet og kjenner på grunnleggende trygghet, så er mulighetene der for at klienten kan ta stegene og utfordre seg selv. 

Vi er laget for kjærlighet og lange relasjoner.

En rød tråd gjennom boka er Charles Dickens’ kjente stykke Et julekvad, som handler om den gjerrige og gretne gamle Knug. Ensom og alene hater han jula og alt maset med familiemiddager og sosiale sammenkomster, og helst ville han avlyst hele julefeiringen.

I en drøm kommer tre ånder til ham, fra fortid, nåtid og framtid, og gjennom stykket gjennomgår Knug en forvandling. Han blir en mildere, gladere og mer omtenksom mann som ønsker sine medmennesker godt, og han deler av sin rikdom. Han innser at livet er kort, begynner å kjenne på følelsene sine og skjønner at han også trenger andre mennesker. Som Peder Kjøs skriver: Vi er laget for kjærlighet og lange relasjoner.

Utgangspunktet for å skrive boka var Kjøs’ egen relasjon til sin mor, som døde av kreft for noen år siden. Åpent og ærlig forteller han om relasjonen til moren, som han aldri klarte komme helt nær, selv ikke den siste tiden hun levde.

Han bebreider seg selv for å ha vært en dårlig sønn som ikke stilte opp mer, men forsoner seg også med at han gjorde så godt han kunne. 

Ved å stille seg selv enkle spørsmål maner han leseren til å tørre gå inn i det ukjente og vanskelige

Bokas styrke ligger i de filosofiske betraktningene der leseren inviteres til å utforske seg selv og sine handlingsmønstre (han trekker inn blant annet Spinoza og Sartre), og psykologen henvender seg direkte til leseren.

Alt du gjør er forståelige forsøk på å håndtere situasjonen så godt du kan, med en terapeutisk og velvillig innstilling til deg selv kan du gjøre ganske mye for å få det bedre. Ingen liten påstand, men mer selvinnsikt kan oppnås ved å gå dypere og grundigere til verks enn du kanskje har gjort før.

Ved å stille seg selv enkle spørsmål maner han leseren til å tørre gå inn i det ukjente og vanskelige, og følge både tankestrømmer og følelser. «Rotet inni deg blir ikke tydelig nok før du utfordrer det og kjenner nøye etter hva som skjer».

Forfatteren filosoferer rundt den danske teologen Knud E. Løgstrups tanke fra 1956 om at når man har tillit til at andre vil en vel, og har tillit til at man selv vil andre vel, så møter man verden på en tryggere måte. Kjøs sier at relasjoner er noe man ikke kommer utenom, man må forholde seg til andre. Det er følelsene som binder oss til hverandre og til selve livet, med både smerte, ubehag og også kjærlighet.

Peder Kjøs’ bok er på 163 sider, men rik og omfattende, med mange temaer å lære av. 

Hvordan du fortolker din livshistorie er like viktig som selve historien, sier Kjøs. Vi lager selv et bilde av alle bitene og prøver hele tida sette dem sammen til en helhet. Uansett feilgrep og forsømmelser, vi kan alltid velge en bedre framtid, når vi husker at vi ser fortida i lys av nåtida. 

Peder Kjøs’ bok er på 163 sider, men rik og omfattende, med mange temaer å lære av. Som i Dickens’ Et julekvad har de tre kapitlene titlene Fortid, Nåtid og Framtid. Veien tilbake til fellesskapet er å ha tillit til andre og å tenke at deres handlinger var godt ment, selv om de kanskje ble feil. 

Psykologen peker på at årsakene til kompliserte relasjoner kan være at man føler berettigelse til noe man håpet på, og trodde man ville få eller oppnå, men som man ikke fikk. 

En annen komplisert følelse er bitterhet og forakt. Disse følelsene peker mot fortida og mot noe det ikke er noe å gjøre med her og nå, de blir en følelsesmessig bakevje som bare reproduserer seg selv.

Peder Kjøs avslutter med at det er håp, vi har det i oss, det som skal til for å få det bedre. Gå inn i livstemaene, uten å undertrykke eller skamme seg, spørre seg hva jeg kan lære av dette, hva er det jeg prøver å til?

Boka er lettlest, teksten henvender seg direkte til leseren og er et fint bidrag til selvhjelpshylla.

Annonse
Annonse