fbpx Samleartikkel etikk | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

Etikk

Hvordan kan sykepleiere ta vare på pasienter og kollegaer på en god måte? Her kan du lese artikler som handler om etikk, omsorg og empati.

Mange sykepleiere deler egenerfaringer med pasienter

I relasjonsarbeid kan det være viktig å dele personlig informasjon med pasienter. Men sykepleierne må ta hensyn til pasientenes behov og vurdere følgene av selvavsløringene.

Gode relasjoner kan hindre tvang i demensomsorgen

Pasienter møter sykepleiere med tillit, men tilliten er sårbar. Overfor personer med demens har sykepleiere et ekstra ansvar for å skape tillit.

Er det etisk akseptabelt å redusere behandlingskvaliteten i krisetider?

I en unntakssituasjon kan det være akseptabelt å redusere behandlingskvaliteten for alle for å kunne hjelpe flere. Men det kan ha alvorlige konsekvenser for den enkelte pasienten.

Kan en sykepleier bli kjæreste med en tidligere pasient?

Slike kjæresteforhold kan bidra til å svekke tilliten og omdømmet til helsevesenet. I verste fall kan sykepleieren miste autorisasjonen.

Det som er juridisk riktig, er ikke alltid etisk riktig

Praksis er mer komplisert enn lovverket. Derfor trenger vi også etikken for å utøve moralsk skjønn.

Sykepleiere trenger kollegastøtte når uønskede hendelser skjer (1:3)

Vi må kunne fortelle om våre feil. Og vi må være der for hverandre etter en uønsket hendelse.

Sykepleiere trenger kollegastøtte når uønskede hendelser skjer (2:3)

Som sykepleiere har vi kunnskapen vi trenger for å ta vare på våre kollegaer i vanskelige situasjoner. Godt ivaretatte sykepleiere har mindre fravær.

Sykepleiere trenger kollegastøtte når uønskede hendelser skjer (3:3)

Tilliten fra befolkningen ødelegges ikke av at vi gjør feil, men av at vi som helsepersonell ikke er åpne om uønskede hendelser.

Omsorgsfull sykepleie er både nærhet og avstand

God omsorg innebærer innlevelse og empati, men den må ikke invadere pasientens innerste grenser. Men sykepleieren har ikke ansvaret alene. Det hviler et betydelig etisk ansvar også på beslutningstakerne i samfunnet.

Kampen mot diskriminering av helsepersonell begynner i utdanningen

Studenter opplever at de blir tillagt spesielle egenskaper eller manglende kunnskaper knyttet til deres kultur, religion eller språk.

Den tradisjonelle forståelsen av autonomi er for snever

Med en relasjonell tilnærming tar vi hensyn til rammene og relasjonene rundt pasienten og ser ikke bare vedkommende som et fritt, uavhengig menneske.

– Vi skal hjelpe mennesker i sårbare situasjoner

–En liten handling som å få hjelp med solkremen kan ha stor betydning for en som er utrygg i nye omgivelser på sykehjem. For min far ble sykepleieren hans «bodyguard».

Livsforlengende behandling gir etiske utfordringer

Når er det riktig å starte, fortsette eller avslutte livsforlengende behandling? Helsedirektoratets anbefalinger i en nasjonal veileder kan være til hjelp.

Hva kan rettferdiggjøre tvangstiltak?

Ubehandlet urinretensjon kan i verste fall føre til døden. Hvordan bør sykepleieren forholde seg hvis pasienten nekter å få lagt inn kateter?

Annonse
Annonse