fbpx Innvandreres bruk av fastlegeordningen Hopp til hovedinnhold

Innvandreres bruk av fastlegeordningen

Dette er en vitenskapelig artikkel, vurdert av uavhengige fagfeller og godkjent av Sykepleien Forsknings redaktør.

Bakgrunn:

Tilgang til helsetjenester og informasjon er grunnleggende for både innvandrere og norskfødte personer. Fastlegereformen ble introdusert i og er et pasientlistesystem. Ordningen har som mål å gi befolkningen større trygghet og tilfredshet i et stabilt pasient–legeforhold.

 

Hensikt:

Man opplever at mange innvandrere bruker legevakten framfor fastlegen. Siden likeverdige helsetjenester er et satsingsområde i Norge, ønsket vi å se nærmere på mulige årsaker til dette og eventuelt foreslå tiltak for å øke bruken av fastlegene i denne gruppen.

 

Metode:

Den kvalitative delen av studien var basert på semistrukturerte intervjuer med 12 fastleger og 13 innvandrerrepresentanter i Oslo, den kvantitative delen brukte Konsultasjonsregisteret for Oslo med 1.935.000 primærlege konsultasjoner for årene 2006 og 2007.

 

Resultat:

Vi finner et mangfoldig bruksmønster av primærlegetjenester blant nyankomne utenlandskfødte innbyggere. Disse er også vanskelig å nå med informasjon om fastlegeordningen og tildelt lege. Det viser seg at botid har vesentlig innflytelse på sannsynligheten for å kontakte legevakten. Også rollen til fastlegen og legevakten er ofte misforstått.  Det viste seg videre at nyankomne innvandrere fra Sverige, Bosnia, Irak, og Polen har høyest sannsynlighet for å bruke legevakt framfor fastlege de første årene etter ankomsten.

 

Konklusjon:

Prosjektet oppdager uønskete hendelser og mønstre i fastlegeordningen og viser til potensielle tilpasningsmuligheter. Etter hvert som mangfoldet i befolkningen øker må tilgjengeligheten til helsetjenester overvåkes og ivareta behovet for tilrettelagt informasjon.

Skriv ny kommentar

Kommenter artikkel
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.