Brita Henning

Brita Henning, spesialsykepleier 1 med fag- og undervisningsansvar, Pasientmottak for barn, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim.