Karin Anna Petersen

Faggruppen Sykepleievitenskap, forskningsgruppen Praxeologi, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen