fbpx Marit Tveito Hopp til hovedinnhold

Marit Tveito

Fagsjef og forskerNasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg og Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet sykehus, Oslo

Spesialist i psykiatri, ph.d.