fbpx Ragnhild Johanne Tveit Sekse Hopp til hovedinnhold

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Førsteamanuensis, sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS VID vitenskapelige høgskole, Haraldsplass og Gynekologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

Sykepleier med videreutdanning i sexologi fra Universitetet i Agder og godkjent spesialist i sexologisk rådgivning gjennom Norsk forening for klinisk sexologi (NFKS) og Nordic Association of Clinical Sexology (NACS)

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

Innlegg av Ragnhild Johanne Tveit Sekse som førsteamanuensis, sykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning, NACS: