I Sykepleien når du ut til så å si alle Sykepleiere i Norge. Stillingsannonser er populært lesestoff og sjekkes av både de som er på jobbjakt og de som bare vil følge med. På den måten treffer du kanskje den beste og mest stabile arbeidstakeren.

En stillingsannonse i Sykepleien vil nå bredt ut. Med 160 000 unike
lesere og 300 000 snitt-visninger av hver side får annonsene god eksponering.
Kilde: Kantar TNS 2/2018.

Vi tar helsides og halvsides profilannonser for arbeidsgivere - utensøknadsdato.


Priser 2019

Format

Annonseformat

Pris

Helside

29 000

1/2 side

*15 000

Alle prisene er oppgitt eks. mva

 

Priser 2020

Format

Annonseformat

Pris

Helside

29 500

1/2 side

*15 500

Alle prisene er oppgitt eks. mva

 

* Sykepleien tilpasses hvert tema/hver utgivelse. Annonseformatene oppgis 1 måned før materiellfrist.

Format utgave 6
 

Satsspeil

Utfallende

Helside

184 mm x 230,2 mm
 

Halvside bredde

 184 mm x 111,2 mm
 

Halvside høyde

 88 mm x 230,2 mm
 
 

Annonser sendes til marked@sykepleien.no

Kontakt
Ingunn Roald
Markedssjef
Mobil: 91 60 38 12
ingunn.roald@sykepleien.no
 

Silje Torper
Mobil: 970 93 354
silje.marie.torper@sykepleien.no