fbpx Sykepleien Forskning 01/2009 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning 01/2009

2009
;  
4
 (
1
)

Innhold

Leder: Å utvikle en kunnskapsbasert praksiskultur s. 3

Innspill av  Laila Dåvøy: Pasientnær forsknings. 4

Artikkel: Tablettknusing i sykehjem, en sikkerhetsrisiko for pasienten?Av Wenche Wannebo s. 6

Kommentar fra praksisfeltet: Forskjellige årsaker til medikamenthåndtering ved Turid Mood s. 16

Innspill av Bård Nylund:Studentforskeren s. 17

Artikkel: Skal helsesøster tilby hjemmebesøk til alle foreldre med nyfødt barn?Av Esther Hjälmhult s. 18

Kommentar fra praksisfeltet: Ja, til hjemmebesøkved Hege Holen s. 27

Artikkel: Tvetydig om kunnskapsbasert praksis.Av Kristin Heggen og Eivind Engebretsen s. 28

Kommentar fra praksisfeltet: Ja takk, begge delerved Karin Aaker s. 34

Artikkel: Pleie- og omsorgssektoren som lærende organisasjon. Av Elisabeth Gjerberg og Nina Amble s. 36

Kommentar fra praksisfeltet: Modell for å utvikle mestringskunnskap og kvalitets. 43

Artikkel: Praksisstudier i tospann. Av Åshild Slettebø, Vigdis Bryn, Renate Kristine Hovdsveen, Kine Cecilie Veitsle og Anne Lisbeth Syvertsen s. 44

Kommentar fra praksisfeltet: Trenger tett oppfølgingved Sidse Nielsen s. 51

Artikkel: Nyutdannede sykepleieres utvikling fra handlingsberedskap til handlingskompetanse.Av Hilde Solli s. 52

Kommentar fra praksisfeltet: Spesialisttjenesten krever opplæringved Ingunn Jahren Horvli s. 61

Forskning i praksis:Med hodet på hals s. 62

Evidence based nursing:

Et pulver reduserte smeter ved venepunksjon hos barn s. 64

Pasienters opplevelse av velvære i sykehuss. 66

Cochrane:

Akupunktur hjelper mot tensjonshodepine s. 68

Fysisk trening er bra for eldre som bor i omsorgsboliger s. 69

Forskningsnytt:

Kvinners opplevelse av smerter etter hjertekirurgi s. 70

Sosial støtte, opplevelse av sammenheng og livskvalitet blant beboere på sykehjem70.

Kvalitet på omsorgen i norske sykehjems.71

Innspill av Inger Utne: Inspirasjonen blomstrer s. 72

Nytt og nyttig:

Dokorgradsavhandlinger s. 76

Vitenskapelig publiseringav Preben Aavitsland s. 79

Innledningskapitletav Anners Lerdal s. 80 

 

Les PDF-utgave (pdf, 4.13 MB)
flere utgaver