fbpx - Hold trykket oppe! Hopp til hovedinnhold

- Hold trykket oppe!

NSF-leder Lisbeth Normann møter sympati etter at storstreiken ble et faktum. – Fortsett å synliggjøre at vi vil ha likelønn nå, sier hun til sykepleierne.

Lisbeth Normann, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har sovet ut i natt etter en hektisk meklingsrunde med arbeidsgiverorganisasjonen Spekter. Normann er forhandlingleder i Unio-Spekter, tariffområdet for blant annet sykepleiere på sykehus.

- Dumt at det ikke ble noen løsning. Det er beklagelig at arbeidsgiver ikke var innstilt på likelønn. Rammen var for liten. Og arbeidsgiver mente at sykepleierne skulle belastes for innføringen av likestilling av skift og turnus, sier hun.

- Blir det en langvarig streik, tror du?

- Det er umulig å spekulere om det. Vi er innstilt på å komme til forhandlingsbordet hvis det kommer noe initiativ fra motparten, sier hun.

 

Traff medlemmer i Ullensaker
Lisbeth Normann har i dag vært på medlemsmøte i Ullensaker kommune sammen med Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet. Hun er forhandlingleder i Unio-KS.

- Vi møtte stor streikevilje og sympati, forteller Normann

- Ingen kritiske røster?

-Nei.

- Hva vil du si for å inspirere sykepleierne nå?

- Det er viktig å holde trykket oppe. Synliggjør at vi ikke finner oss i nok en vikeplikt for likelønn. Det er oppsiktsvekkende at arbeidsgiverne ikke fant en løsning for sykepleierne som er så nødvendige i helsevesenet.

 

Vil ikke rangere KS og Spekter
- Er det de samme problemstillingene som gjelder både i KS og Spekter?

- Ja, begge steder er likelønn og skift/turnus viktigst. Og ingen av stedene ble kravene innfridd.

- Og hvem opplever du som mest stivbeint av de to motpartene?

- Jeg vil ikke rangere dem. Jeg kan bare konstatere at Spekter og vi har ulike oppfatninger.

- Var arbeidstidsordninger en del av forhandlingene i Spekter?

- Jeg har ingen kommentar til det som skjedde under meklingen. De viktigste punktene var likelønn og skift/turnus.

Hun viser til at de som rammes aller mest av ulikelønn er de med 4-årig høyskoleutdanning i offentlig sektor. Dem er det mange av i både sykehus og kommunehelsetjenesten.

 

Oslo-argument
Normann påpeker at Spekter forventet at arbeidstakerne skulle belastes for omstillingene i Oslo universitetssykehus.

- Dette var nok et punkt som gjorde at vi nå er i streik.

 

Sykepleie-lektorene i Staten
Oppgjøret i Staten kom i havn.

- Fornøyd med det? Det gjelder jo også noe sykepleiere?

- Høyskolelektorene har jo grunn til å være fornøyd. Jeg kan ikke svare i detalj om hele resultatet i Staten ennå, men der ble det i hver fall gitt tydelige signaler om likelønnsprofil, sier Normann.

Hun understreker at resultatet i Staten ikke kan være noen mal for sykehus og kommuner. Mange lavlønte kvinner gjør at der skal det mer til for å oppnå likelønn enn blant de statsansatte.

 

Vi er innstilt på å komme til forhandlingsbordet.

0 Kommentarer