fbpx Strid i Sykehus-Norge Hopp til hovedinnhold

Strid i Sykehus-Norge

Nordfjord sykehus i Sogn og Fjordane er ett av ni sykehus som kan miste eller få redusert sitt fødetilbud.

Det skal være like mange sykehus, men ikke alle skal ha fødetilbud og akuttfunksjoner. Noen er rasende for det.

Nordfjordeid, Lærdal, Odda, Levanger, Namsos, Kristiansund, Molde, Harstad, Narvik. Kampen om lokalsykehusene pågår med full kraft kysten rundt, i alle landsdeler. Regjeringen lover at ingen lokalsykehus skal legges ned. Likevel frykter lokalsykehusene og befolkningen at det skal skje. Det er også bekymring for hva konsekvensene blir når det blir bestemt hvor de forskjellige funksjoner skal være.

Da styret i Helse Nordmøre og Romsdal før jul bestemte seg for å samle føde- og akuttfunksjonene i et nytt sykehus i Molde, ble det store demonstrasjoner i Kristiansund. Kort tid etter skapte utsatt byggestart av nytt sykehus i Molde til 2018 like store reaksjoner i Molde.

Det kan fort bli flere stormer lik den som raser på Nordvestlandet i tiden som kommer.

 

Her står striden:

 

Fødekrig neste

Helsedirektoratet har utarbeidet forslag til nye nasjonale kvalitetskrav til fødselsomsorgen, med strengere krav til blant annet gynekologer ved fødeavdelingene. Til våren kommer regjeringen med en nasjonal fødselsplan, som vil inneholde nye krav til kvalitet.

De fire regionale helseforetakene har meldt inn sine regionale planer for fødselsomsorgen til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Her foreslås en rekke nedleggelser eller reduserte fødetilbud:

Nordreisa: Forslag om å legge ned fødestuen (vaktberedskap av jordmor) til fordel for en enhet for svangerskap og barselkontroll.

Harstad eller Narvik: Kun en av dem opprettholdes som fødeavdeling. Den andre blir gjort om til fødestue.

Lofoten: Omgjøring fra forsterket fødestue (beredskap for keisersnitt) til vanlig fødestue.

Mosjøen eller Brønnøysund: Kun en av fødestuene blir opprettholdt, eller begge blir omgjort til enhet for svangerskap og barselomsorg.

Namsos: Er til vurdering i styret for Helse Midt-Norge RHF.

Orkdal: Fødeavdelingen kan bli nedlagt.

Kristiansund eller Molde: Strid om funksjonsfordeling mellom sykehusene og hvem som skal beholde fødeavdelingen.

Nordfjordeid: Fødeavdelingen er foreslått nedlagt.

Lærdal: Her går det mot at den forsterkede fødestuen blir lagt ned.

Odda: Den forsterkede fødestuen kan bli omgjort til vanlig fødestue eller lagt ned.

 

Synes det er for mange

Mens regjeringen er klar på at ingen lokalsykehus skal legges ned, mener helsedirektør Bjørn Inge Larsen det er for mange sykehus i Norge. I en høringsuttalelse om sykehusstrukturen fra Helsedirektoratet heter det blant annet at dagens små lokalsykehus bør omdannes til lokalmedisinske sentre. De skal tilby alt fra rusbehandling, psykiatrisk hjelp og jordmortjeneste til fotpleie, kiropraktor og vanlig lege.

Spesialisthelsetjenesten skal ifølge Helsedirektoratet beholde deler av sin funksjon i form av desentraliserte tjenester, for eksempel fødestuer, ambulansebaser, røntgen og ultralyd, dialyse og annen dagbehandling.

Striden om lokalsykehusenes framtid står sentralt når regjeringen i løpet av våren skal legge fram Nasjonal helse- og omsorgsplan.

 

Nasjonal sykehusplan

Mye av bråket rundt lokalsykehusene kunne vært unngått med en egen nasjonal plan for sykehusene, mener Norsk Sykepleierforbund og Den norske legeforening. Begge forbundene mener dette bør bli en del av Nasjonal helse- og omsorgsplan, som skal behandles seinere i år. Den må inneholde nasjonale minstekrav til hvilke helsetjenester som skal tilbys på lokalsykehusene og hvor de skal ligge.

 

Les også Vil ikke velge mellom lokalsykehus.

Lokalsykehusenes framtid vil stå sentralt i regjeringens nye Nasjonal helse- og omsorgsplan.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.