fbpx Bak fasaden Hopp til hovedinnhold

Bak fasaden

Mugg, råte, rotter og kloakkfluer er noe av det som finnes bak fasaden ved OUS. Forfallet vil koste milliarder. Nå har Arbeidstilsynet fått nok og vil bøtelegge sykehuset.

Se flere bilder.

Bygningene til Oslo universitetssykehus (OUS) er preget av forfall etter mange tiårs neglisjering av vedlikeholdet. Fra 1. mars koster det sykehuset en million kroner i døgnet dersom de ikke følger Arbeidstilsynets pålegg om utbedringer.

Det vil koste milliarder å sette bygningsmassen i stand. Foretakshovedverneombud ved OUS, Per Oddvar Synnes, og foretakstillitsvalgt i NSF, Merete Norheim Morken, blir med på tur bak fasaden til deres arbeidsplass.

Det er Per Oddvar Synnes som guider. Han gir en kort informasjon før turen begynner. Dette har han gjort før.

– Dagens reise skal hovedsakelig foregå i kirurgisk og medisinsk fløy, sier han og balanserer nedover mot infeksjonsmedisinsk poliklinikk på såpeglatt føre.

OUS består etter sammenslåingen av nesten 1 million kvadratmeter. Synnes jobb er å prøve å holde oversikt over tilstanden ved hele denne bygningsmassen.


60 prosent uegnet

Arbeidstilsynet har vært på besøk flere ganger. De anslår ifølge Synnes, at rundt 60 prosent av OUSs bygningsmasse er uegnet til sykehusdrift. Det er ved Ullevål og Radiumhospitalet at behovene for utbedringer er størst. Det er også disse sykehusene som har den eldste bygningsmassen.

– Oscar den 2. var konge i Norge når noen av bygningene her ved Ullevål ble tatt i bruk, sier guiden.

Infeksjonsmedisinsk poliklinikk ligger i første etasje i et av de eldste byggene.

– Om sommeren er det mye kloakkfluer her. Nå om vinteren er det tydeligvis mindre av dem, sier han og kikker ned i en lysende beholder som er montert på veggen. Det er en fluefanger.

– Her har de hatt rotter løpende i korridoren. På veggene her ser dere fuktskader. Inneklimaet er ikke ideelt. Spesielt ikke med tanke på at hit kommer det pasienter med redusert immunforsvar, sier Synnes.

Ingen langhalede, pelskledde gjester dukker opp under denne turen, men tomme rottefeller vitner om frykt for deres nærvær.


Bekymret for de ansatte

– Tilstanden for enkelte bygninger, arbeidslokaler og inneklimaet i deler av Oslo universitetssykehus gjør at Arbeidstilsynet er bekymret for ansattes helse- og arbeidsmiljøforhold, sa avdelingsleder i Arbeidstilsynet Oslo, Pål H. Lund etter at de hadde foretatt en stikkprøvekontroll sommeren 2011.

Arbeidstilsynet har ved flere anledninger påpekt lovbrudd ved Ullevål sykehus. Under Arbeidstilsynets tilsyn i 2002- 2003 ble det funnet mange brudd på lovverket som fremdeles ikke er ryddet opp i.

Fristen for å legge frem en plan ble satt til 1. mars i år. Denne gangen vil Arbeidstilsynet følge nøye med på om sykehuset følger opp planen.

Dersom de ikke gjør det på en tilfredsstillende måte, vil sykehuset få 1 million kroner i bot per virkedag etter 1. mars. (Arbeidstilsynet regner seks virkedager i løpet av en uke).


Helsetilsynet også varslet

Arbeidstilsynet fant under tilsynet i sommer blant annet fuktskader, manglende ventilasjon og belastende ergonomiske forhold.

– Selv om arbeidsgiver i årevis har vært kjent med at enkelte bygningers tilstand er til dels meget dårlig, har helt nødvendig vedlikehold de siste årene stoppet opp, sier Pål H. Lund i en pressemelding.

Arbeidstilsynet har i sitt brev til OUS sagt at planen skal oppdateres minst en gang per kvartal og ha en tidsramme på maksimalt tre år.

I tillegg har Arbeidstilsynet varslet og ti ansatte i andre yrkesgrupper som har jobbet mest overtid.


Milliarder

Konsulentfirmaet Multiconsult anslår at det vil koste 8,8 milliarder kroner å få alle bygninger under Oslo universitetssykehus (OUS) i forskriftsmessig stand. Bare Ullevål må bruke 3,5 milliarder kroner for å tilfredsstille kravene i arbeidsmiljøloven.

– I stede for å bruke så mye penger på «flikking», håper vi å få på plass en plan som sikrer forsvarlig drift til et nytt sykehusbygg er på plass, sier Synnes.

I 2018 skal etter planen et storbysykehus stå klart på Ullevåls tomt. Da skal mange av de gamle bygninger være revet, og nybygg være i bruk.

– Men alt er avhengig av statsbudsjettet for 2013. Da må vi begynne å bygge dersom vi skal klare å følge planen, sier foretakshovedverneombud ved OUS, Per Oddvar Synnes.


Enighet

Han er glad for at både ledelse og tillitsvalgte er enige om at ting må gjøres.

– Problemene vi står overfor nå, er et resultat av 30 år hvor ledelsen har dyttet problemene foran seg og ikke vært villig til å bruke ressurser på vedlikehold, sier han.

– Så nå er du sikker på at ting blir gjort?

– Jeg har vel vært så lenge i gamet at jeg tror ikke på noe før jeg ser det, sier Synnes.

Han tror imidlertid at Arbeidstilsynets trussel om å gi tvangsmulkt på 1 million per dag dersom de ikke følger opp planen, er et godt pressmiddel.

– Da blir det dyrt å ikke gjøre noe, sier han.

Arbeidstilsynet mener at tvangsmulkt

er det mest hensiktsmessige pressmiddelet overfor OUS, siden det av hensyn til befolkningens behov for sykehustjenester vil være vanskelig å stanse bruk av hele eller deler av helseforetakets bygninger.

Gjeld

Noe av problemet er at alle midler OUS får, bevilges som lån.

– Gjeldsbyrden til OUS er Helsetilsynet om forholdene ved OUS. Ifølge nettstedet Fri Fagbevegelse har Arbeidstilsynet blant annet bedt om oversikt over arbeidstiden i perioden 8. august til 27. november i år fra hver klinikk for de ti sykepleierne, ti legene så stor, at vi er kommet inn i en ond sirkel. Stadig mer av midlene vil etter hvert gå til å betjene gjeld. Det vil gå ut over pasientbehandlingen og sannsynligvis skape lengre ventetider, sier Merete Norheim Morken.

Det er ikke bare Riksrevisjonen og Arbeidstilsynet som har påpekt avvik fra lovverket. Branntilsynet har også hatt tilsyn i høst. I deres rapport er det gitt to merknader og sju avvik.


Mye å være stolte over

Synnes har fått med seg at andre landsdeler synes OUS får mye oppmerksomhet rundt sine problemer.

– Men tilstanden ved OUS burde bekymre folk i hele landet. På mange områder har OUS både lands- og regionsfunksjon. Men alt er ikke elendighet.

– Det nye Kreftsenteret er i toppklasse på alle måter, sier han og peker i retning av Kreftsenteret.

– Terrorangrepet i sommer viste også at når det står på som verst, fungerer akuttberedskapen ved sykehuset plettfritt. Granskningsrapporten gir fagfolkene ved OUS godt skussmål. Vi har mye å være stolte over, sier han.


Dette er en arbeidsplass

Fuktskader, maling som flasser av veggene, støv, skitt, vinduer som er så råtne at de må skrus fast for ikke å ramle ut, er noe av hva Synnes viser frem. Men noe av det som er mest alvorlig, ligger utenfor synsfeltet.

– Det er mye som er skjult inni veggene, sier han.

I trappeoppganger og inne på avdelinger er det lett å se at sykehuset har sett bedre tider. Ett eksempel er de ansattes garderobeforhold. På lungeavdelingen er det som bildet viser, svært trangt om plassen.

– Det er viktig å tenke på at det jeg viser frem under denne turen er arbeidsplassen til mange mennesker. Det gjør noe med innstillingen når man føler man jobber i et høl, sier han.

Noen garderober og avdelinger er «pyntet» på. Selv om fukt og skader bare er gjemt bak noen strøk maling, ser det unektelig mer innbydende ut.

– Det gir inntrykk av at det ikke er så ille som det er. Det får holde til nye bygg er på plass, sier Synnes.


Hei

– Hei, er det du som er verneombud?

Spørsmålet kommer fra en kvinnelig lege. Synnes svarer bekreftende at det medfører riktighet.

– Kan du komme en tur inn til oss. Det er noe vi vil ta opp med deg.

Inne på et rom som er rundt 10–12 kvadratmeter, deler ti leger kontor.

– Dette er også garderoben vår og pauserommet vårt. Det er trangt og uegnet. I tillegg blir det bare vasket og tømt søppel her en gang per måned, sier hun.

De andre legene nikker bekreftende idet det kommer inn en mann med fruktkorg.

– Vi har jobbfrukt, da. Det er jo bra, sier legen.

– Men vi må ta med appelsinskrellet hjem ellers råtner det i søppelkorgen, sier en annen lege, ikke helt uten ironi.

Å kutte renholdsbudsjettet er et av tiltakene sykehuset har gjort for å spare penger.

– Du kan selv tenke deg at dette ikke er ideelt ut fra et hygienisk perspektiv. Det verken lukter eller ser bra ut, sier Sunnes.

– Vi får begynne å ta overtidsbetalt for å tømme søppel og vaske, konkluderer en av legene før hun drar tilbake til sengeposten.

Her har de hatt rotter løpende rundt i korridoren, sier foretaksverneombud, Per oddvar Synnes.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.