fbpx Fakta og sånn Hopp til hovedinnhold

Fakta og sånn

Litt fakta om NHS, reformen og hva den vil bety.

Historien:

 • Loven om opprettelsen av den engelske helsevesenet National Heath Services ble vedtatt i 1948, under Labour.
 • Det offentlige skulle ha kontroll over et bredt spekter av helsetjenester og samlet disse under en felles organisatorisk paraply.
 • NHS er i dag verdens femte største arbeidsgiver, med cirka 1,2 million offentlig ansatte helsearbeidere.
 • Under Margaret Thatcher ble det innført mer desentralisert forvaltning, mål- og resultatstyring og et mer prestasjonsrettet lønnssystem.
 • Det ble også innført et bestillersystem som gjorde kostnadene for pasientdøgn og behandlingstilbud mer synlig.
 • The Healt and Social Care Bill ble vedtatt mars 2012. Den er den største reformen siden etablering av NHS.

 • Endringene:

  • 180 milliarder i kutt gjennom effektiviseringstiltak, bl. a opp til 45 % av  de administrative stillingene i helsetjenesten
  • Størstedelen av det årlige helsebudsjettet, over 500 milliarder kroner, skal forvaltes av pasientnære og lokale sammenslutning av allmennleger.
  • Pasienten skal stå i sentrum. Et nytt organ, Health Watch England, skal overvåke at pasientens forbrukerrettigheter blir ivaretatt. Pasientene skal få større valgfrihet og bedre innsyn.
  • Bedre oversikt over behandlingsresultater skal gjøre det mulig å sette inn tiltak for å øke kvaliteten i pasientbehandlingen.
  • Det skal være økt konkurranse i helsevesenet og det skal bli lettere for private tjenesteytere å konkurrere med det offentlige.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.