fbpx Abort – en ny debatt for en ny tid? Hopp til hovedinnhold

Abort – en ny debatt for en ny tid?

MANGE: Antall aborter per år har holdt seg på samme nivået siden abortloven kom på 1970-tallet. illustrasjonsfoto: Colourbox

Aborttallene må ned. Men hvordan?

Trenger vi en ny debatt om abort?

I 2011 var det 15 343 aborter i Norge. Det utgjør rundt 22 prosent av alle påbegynte svangerskap. Høyest er aborttallene for aldersgruppen 20–24 år.

Det er 35 år siden abortloven ble innført, og i løpet av disse årene har antall aborter i Norge holdt seg relativt stabilt. Men regner man antall aborter per tusen kvinne, er tallet for Norge tre ganger høyere enn i India. Det kan virke som et paradoks at aborttallene fortsatt er så høye i Norge, tross mange forebyggende tiltak, god seksualopplysning og større åpenhet rundt problematikken.

I Norge er det i dag selvbestemt abort fram til 12. uke, etter det må man søke om abort hos ei abortnemnd. Abortloven fastsetter i fem punkt vilkårene for å søke seinabort. Det femte punktet åpner for seinabort dersom: «Det er stor fare for alvorlig sykdom hos barnet, som følge av arvelige anlegg, sykdom eller skadelige påvirkninger under svangerskapet.» Nå ønsker flere å fjerne dette vilkåret. Andre mener dette vil begrense kvinners frie valg og tvinge dem til å bære fram barnet.

I 20 år har det vært svært stille rundt selvbestemt abort. Nå tar flere til ordet for en ny debatt om dette vanskelige etiske dilemmaet.

Er det slik at det i dag er fosteret som trenger forsvarere og ikke kvinnens rett til abort? De aller fleste mener kvinnene fortsatt skal ta avgjørelsen, men stiller spørsmål om det bør vurderes å ha obligatorisk rådgivning for å få til en refleksjon? Andre mener dette er et forsøk på å redusere kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

Hva mener du? Stem her.

 

Argumenter for en ny debatt:

  • Norge som bygger på et humanistisk grunnsyn og forsvarer livet, kan ikke lukke øynene for det etisk problematiske ved å ta et ufødt liv.
  • Løsningen ligger ikke i flere statlige handlingsplaner, men en åpen debatt om et så vanskelig etisk spørsmål.
  • Dagens debatt om selektiv abort må ikke få ta oppmerksomheten vekk fra de friske fostrene.
  • Selvbestemt abort er ikke reell når de nærmeste utsetter kvinnen for press til å ta abort.

 

Argumenter mot en ny debatt:

  • Det vil fort bli en ny skyttergrav-diskusjon som vil medføre en ekstra belastning for dem som vurderer eller har tatt abort.
  • Utspillet handler først og fremst om å ta fra kvinner rettigheter over egen kropp og helse.
  • Vi trenger i stedet en debatt om hvordan storsamfunnet kan bidra med for å gjøre det lettere å bære fram fosteret.
  • Debatten det legges opp til handler om Downs syndrom og følelser, ikke om realiteter.
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.