fbpx – Må ha flere spesialsykepleiere Hopp til hovedinnhold

– Må ha flere spesialsykepleiere

– Håper helseministeren har tatt med hva tiltakene vil kreve av nye stillinger for spesialsykepleiere, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

I forkant av møte med de fire regionale helseforetakene i dag presenterte helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ti nye tiltak for en framtidsrettet sykehussektor som skal gi bedre tilbud til pasientene.

 

Les: Ti grep for bedre sykehustjenester

 

Ett av tiltakene er å utrede hva sykehusene kan oppnå ved å utvide åpningstidene for planlagt virksomhet til klokken 21.00.

– Det er ikke bare å utvide åpningstiden. Hvis dette skal la seg gjennomføre vil sykehusene trenge en god del flere spesialsykepleiere. Sykepleiere som har spesialutdanning innen en rekke fagområder. En annen forutsetning som må være på plass er at sykehusene gir sykepleiere under spesialutdanning full lønn, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By.

Hun forutsetter at de ansatte får godt betalt for å si ja til utvidet arbeidsdag.

– Helseministeren vil sikkert si at dette er et forhold mellom partene i arbeidslivet. Det har han helt rett i. Men NSFs erfaringer med sykehusenes arbeidsgiverorganisasjon Spekter er ikke særlig oppløftende i så måte. Helseminister bør gi klar beskjed til Spekter om å bidra til gode løsninger, sier By.

 

Må ha rett bemanning

Helseministeren vil også ha en bedre oppgavedeling mellom de som jobber ved sykehusene.

– Oppgavedeling mellom ansatte ved sykehusene er ikke noe nytt. Helseministeren er lite konkret på hvordan han tenker seg en videre oppgavedeling. Det eneste konkrete han nevner er at sykepleiere kan lede poliklinikker. Her er NSF helt enig med helseministeren, sier By.

– Men også her er forutsetningen at sykehusene har tilstrekkelig bemanning. At riktig bemanning er tilgjengelig. Det er ikke hvem som helst som kan steppe inn og overta andre yrkesgruppers oppgaver.

By mener sykehusets tilgang på spesialsykepleiere er avgjørende for hvor langt sykehuset kan gå i oppgavedeling.

Helseministeren forslår videre å avvikle systemet med kvotefordeling av legestillinger til regionene. Dette vil skje fra 1. juni i år.

– Det hjelper lite hvis det ikke samtidig ansettes sykepleiere. For hver lege som ansettes vil det være behov for tre sykepleiere. Men det regner jeg med helseministeren er inneforstått med, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.