fbpx Bedre med jordmor Hopp til hovedinnhold

Bedre med jordmor

Lavere risiko for prematur fødsel og intervensjoner hos gravide som er fulgt opp av jordmor. Det viser en systematisk oversikt fra The Cochrane Library.

– Nok et argument for å styrke jordmortjenesten, sier Marit Stene Severinsen, leder i Jordmorforbundet NSF.

  

Sammenliknet

13 studier, som til sammen omfatter 16 242 kvinner, er inkludert i oversikten. Åtte studier var på kvinner med lav risiko for komplikasjoner, mens fem omfattet kvinner med høy risiko. De sammenliknet utfall av svangerskap der jordmor var den som ga hovedomsorg, med utfall av svangerskap der hovedomsorg ble gitt av lege eller både lege og jordmor.

 

Lengre fødsel

Kvinner som hovedsakelig fikk omsorg fra jordmor, hadde lavere risiko for å føde før 37. svangerskapsuke, og å miste barnet før uke 24. De var mer fornøyd med oppfølgingen de fikk, og det var mindre bruk av epidural, færre intervensjoner og færre som ble klippet.

De hadde ikke større risiko for keisersnitt, men de som fikk hovedomsorg av jordmor hadde i snitt en halv time lenger fødsel.

 

Får ikke velge

– Dette viser hvor viktig det er at kvinner får mulighet til å følges opp av jordmor, mener Marit Stene Severinsen.

– Dessverre er ikke det en mulighet alle har.

I Norge kan gravide velge om de vil få svangerskapsomsorg hos fastlege, jordmor eller begge.

– Men få stillinger for jordmødre i kommunehelsetjenesten fører til at mange ikke har et reelt valg, påpeker jordmorlederen.

 

Normal

Hun er også usikker på om alle kvinner vet at de kan velge jordmor.

– Hva er det jordmor gjør annerledes?

– Jordmor ser svangerskap og fødsel som noe normalt, og forsøker å bevare det normale. Det er vårt ansvar. Når noe avviker fra det normale, henter vi inn medisinsk kompetanse.

Hun understreker at det er mange flotte fastleger som gir god svangerskapsomsorg.

– Noen ønsker også å gå til fastlege, og hvem som skal utføre svangerskapsomsorg er kvinnens valg. Men vi er opptatt av at alle som ønsker det skal få gå hos jordmor, sier Marit Stene Severinsen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse