fbpx Kritisk mangel på spesialsykepleiere i Sverige Hopp til hovedinnhold

Kritisk mangel på spesial­sykepleiere i Sverige

Svensk sykepleier med flagg i bakgrunnen
I 2008 og 2009 fikk over 2000 sykepleiere fra Sverige autorisasjon til å jobbe i Norge. Foto: Colourbox

23.715 svenske sykepleiere har norsk autorisasjon. Hvor mange av dem som jobber fast i Norge, er usikkert. Men svenskene trenger sykepleierne selv.

I 2013 søkte 1.260 svenske sykepleiere norsk autorisasjon. I fjor sank tallet på svenske sykepleiere som søkte norsk autorisasjon til 878. Det er nesten 400 færre enn i 2013. (se tabell under)


Ingen endringer i regelverket

- Har det skjedd noe fra Statens autorisasjonskontors (SAK) side som kan ha forårsaket nedgang?

- Vi har hatt en gebyroppgang fra i fjor til i år fra 1.560 kroner til 1.665 kroner, men det har neppe noen betydning for denne statistikken.

Det har heller ikke skjedd endringer i regelverk eller i andre forhold som kunne ha vært av betydning, svarer SAK.

 


Lønna har økt i Sverige

I 2008 og 2009 fikk over 2000 sykepleiere fra Sverige autorisasjon til å jobbe i Norge. 

- Det ser ut til at det er stadig er færre sykepleiere som søker norsk autorisasjon. Hva tror Vårdförbundet det skyldes?

- Det er vanskelig å gi ett klart svar på det. En av grunnene kan være at begynnerlønna er høynet etter sykepleierstudentenes aksjoner som "Ikke under 24.000" og hjelp fra  Vårdförbundet. De fleste stedene ligger nå begynnerlønna på mellom 25.000- 27.000 kroner, sier Ann Johansson, nestleder i Vårdförbundet.

Svak kronekurs kan ifølge Johansson, være en annen årsak.

- I tillegg har lønningene generelt økt i Sverige og endel sykepleiere velger å begynne i bemanningsforetak. Der er lønna høyere og sykepleierne har større innflytelse over egen arbeidstid, sier hun.


Har ikke oversikt over hvor mange som jobber i Norge

At færre svenske sykepleiere søker om norsk autorisasjon, betyr ikke nødvendigvis at det er færre svenske sykepleiere som jobber her.

- Antall som søker autorisasjon sier ikke noe om hvor mange som jobber i Norge ettersom vi ikke vet hvor de som allerede har norsk autorisasjon jobber, sier Johansson.

Tall sykepleien.no har fått fra SAK, viser at det totalt p er i dag finnes 23.715 sykepleiere med utdanning fra Sverige som har norsk autorisasjon.


Ann Johansson
Foto: Vårdforbündet

Sykepleiere i Norge tjener ifølge Johansson rundt 10 000 kroner mer enn sykepleiere i Sverige.

- I tillegg har norske sykepleiere kortere arbeidstid, og ansvar for færre pasienter, sier hun. (Foto:  Vårdförbundet)

Johansson forteller at en svensk sykepleier har ansvaret for rundt 10 svært syke pasienter på akuttmedisinske avdelinger, mens de i Norge har tre pasienter.

- Barnesykepleiere i Sverige forteller at de tidligere hadde ansvar fire alvorlig syke barn, nå har de ansvar for åtte, sier hun.

I kommunehelsetjenesten er det enda flere pasienter per sykepleier.

- Men slik er det vel i Norge også, sier hun.


Mangler spesisalsykepleiere

- Hvor stor er sykepleiemangelen i Sverige?

- Vi mangler først og fremst spesialsykepleiere. I løpet av en 20-årsperiode har andelen spesialsykepleiere minsket med 20 prosent. Samtidig har behovet for mer spesialisert sykepleie økt. sier hun.

Johansson sier at en av årsakene til at det er blitt slik er manglende incentiver.

- To studenter fra Handelshøgskolen gjorde en undersøkelse for ett par år siden. Den viste at det tar spesialsykepleiere 19 år å tjene inn utgiftene ved å ta en spesialutdanning, og for noen av utdanningene vil det aldri lønne seg, sier hun.


Akademisk spesialistgodkjennning

Vårdförbundet har derfor tatt frem en utdanningsmodell som kalles  Akademisk specialisttjänstgöring, forkortet AST.

- AST sørger for at sykepleiere kan ta spesialistudanning med full lønn, sier hun.

Ifølge  Dagens Nyheters kartlegging er 1.140 pasientsenger stengt.

- Årsaken er først og fremst mangel på spesialsykepleiere. Ifølge avisen Dagens Samhälle manglet svensk helsevesen 2.000 spesialsykepleiere, sier Johansson.


Alvorlige konsekvenser

Mangelen fører til at operasjoner avlyses, pasienter legges på feil avdeling, kreftsyke barn må reise til sykehus i andre fylker for å få pleie av barnesykepleiere og kreftsykepleiere.

- Listen over konsekvenser er lang, sier Johansson.

Det er ofte de erfarne spesialistsykepleierne som velger å arbeide i Norge.

- Også nyutdannede reiser av nysgjerrighet, men de er færre, så vidt vi vet, sier hun.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.