fbpx Uvanlig samarbeid på biblioteket Hopp til hovedinnhold

Uvanlig samarbeid på biblioteket

Illustrasjonen viser et strekmenneske som står på en stabel bøker og smiler.
KJENNER BIBLIOTEKENE: Studentene på anestesi, akutt, intensiv og operasjon i Østfold blir gjort klar over at de kan bruke bibliotekene både på skolen og i praksis. Illustrasjon: Colourbox

Bibliotekene på høyskolen og sykehuset i Østfold gikk sammen om å gjøre tilbudet til studentene bedre.

 

To bibliotekarer så muligheten for å samarbeide på tvers, så studentene fikk mer ut av bibliotekene.

Grete Gluppe på biblioteket på Høgskolen i Østfold og Anne Katrine Gullvåg på fagbiblioteket på Sykehuset Østfold jobber på litt forskjellig måte.

Mens Gluppe på høyskolen legger vekt på at studentene skal lære å bruke informasjonskilder og er del av en statlig høyskole, utfører Gullvåg i større grad oppdrag for ansatte, pasienter og pårørende og er del av et regionalt helseforetak.

Teori og praksis

Men de hadde et ønske om å gjøre bibliotektjenesten mer sømløs for studentene i anestesi-, akutt-, intensiv- og operasjonssykepleie. 
Disse utdanningene består av like mye teori som praksis, og målet var at de skulle oppleve samme holdning til opplæring og service på biblioteket på skolen som i praksis.

Bibliotekarene så også at samarbeidet kunne gi gevinster for dem. 
For høyskolebiblioteket ville ha bedre kjennskap til reelle problemstillinger fra den kliniske hverdagen og sykehusbiblioteket ville heve studentenes kunnskapsnivå.

Kjennskap til biblioteket

I løpet av et to år langt prosjekt ble samarbeidet prøvd ut, med undervisning der begge bibliotekarene har vært til stede. 
Studentene sier de fra første dag har vært klar over at de kan benytte bibliotekene og at det er fint å kjenne til personalet på sykehusbiblioteket. Det gjør det lettere å ta kontakt når de er i praksis.

Mest fornøyd har studentene vært med gruppeundervisningen om litteratursøk til fordypningsoppgavene. 
Ifølge Grete Gluppe har bibliotekene hatt stor nytte av prosjektet. Blant annet har sykehusbiblioteket påvirket undervisningen på en måte som har gjort studentene mer selvhjulpne. Hun mener samarbeidet har åpnet en informasjonskanal mellom opplæring og praksis.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.