fbpx Vurderer på nytt å hpv-vaksinere gutter Hopp til hovedinnhold

Vurderer på nytt å hpv-vaksinere gutter

Illustrasjonen viser en gutt som har en sprøyte stående i armen.
ET STIKK FOR Å FOREBYGGE KREFT: Jentene får hpv-vaksine, spørsmålet er om også han her bør få den. Illustrasjon: Colourbox

Spørsmålet om å gi hpv-vaksinen til gutter er ikke avgjort. Samtidig øker tilfellene av hpv-kreft blant både menn og kvinner.

Sannsynligvis ikke kostnadseffektivt, var konklusjonen da Kunnskapssenteret for helsetjenesten gjorde en økonomisk evaluering av hpv-vaksine til gutter.

– Men rapporten så først og fremst på gevinsten ved mindre hpv-kreft hos jenter, i mindre grad på forekomst av hpv-kreft blant gutter, påpeker Sveinung Wergeland Sørbye, overlege i klinisk patologi ved Universitetssykehuset i Nord-Norge.

Det har lenge vært kjent at hpv kan gi kreft i livmorhalsen hos kvinner. Men viruset kan gi kreft andre steder i kroppen, også hos menn. I tillegg kan hpv gi kjønnsvorter.

Så på kjønnsvorter

– Vi inkluderte vaksinens effekt på kjønnsvorter hos gutter, sier seniorforsker Ingvil Sæterdal i Kunnskapssenteret.

– I tillegg inkluderte vi én studie som ser på vaksinens effekt på forstadier til analkreft blant menn som har sex med menn i en separat analyse. Men denne populasjonen var ikke inkludert i vår hovedanalyse, som inkluderer alle gutter.

Tar lang tid

Sæterdal sier det er få randomiserte kontrollerte studier som ser på hpv-vaksinens effekt hos gutter. 

– Kunnskapssenteret har ikke inkludert observasjonsdata i sin rapport. Vi baserer oss på en studiedesign som gir minst risiko for skjevheter, forklarer hun.

I randomiserte kontrollerte studier kan man for eksempel sammenlikne kreftforekomsten i en gruppe som er vaksinert med en gruppe som ikke er vaksinert. Men en utfordring ved å undersøke effekt av hpv-vaksine er at det tar lang tid fra smitte til kreft oppstår.

Kunnskapssenteret leverte sin rapport på nyåret 2015.

Er selv vaksinert

Sørbye er med i en arbeidsgruppe som gjør en utvidet vurdering av vaksine til gutter, og som skal levere sin rapport rundt nyttår.

Gruppen er bredt sammensatt, med blant andre patolog, gynekolog, øre-, nese- og halsspesialist og helsesøster. Det er Folkehelseinstituttet som har satt ned gruppen.

Sørbye er en klar tilhenger av å vaksinere gutter, og har både vaksinert seg selv og sin eldste sønn.

Han har aldri vært i tvil om at også gutter bør tilbys beskyttelse mot hpv-relatert kreft gjennom vaksinen.

Mer enn livmorhals

Nye tall fra Kreftregisteret viser også at det snart er mer annen hpv-relatert kreft i Norge enn livmorhalskreft, og at slik kreft særlig rammer menn.

I 2014 var det 338 tilfeller av livmorhalskreft og ifølge en analyse Bo Terning Hansen i Kreftregisteret har gjort, var det minst 180 tilfeller av kreft som skyldes hpv andre steder enn i livmorhalsen. Tallene er usikre, men gir ifølge Kreftregisteret et nøkternt estimat.

Kreftregisteret anslår at det totalt var 600 tilfeller av kreft som skyldes hpv i 2014, og mange av tilfellene som ikke var i livmorhalsen, var hos menn.

Svelg, penis, anus, vulva, vagina

Det gjelder særlig kreft i svelget. 113 menn fikk slik kreft i 2014 og det anslås at hpv er årsaken i 6 av 10 tilfeller.

I tillegg får menn hpv-relatert kreft i penis og både kvinner og menn får kreft som skyldes hpv i anus.

Overlege Mari Nygård i Kreftregisteret sier på deres nettsider at vaksine til begge kjønn kunne forebygget mye kreft. Det ville både forebygget kreft hos menn og forebygget enda mer livmorhalskreft hos kvinner fordi det ville blitt mindre smitte fra menn.

Billigere vaksine

Sveinung Wergeland Sørbye peker også på at Kunnskapssenteret i sin oppsummering tok utgangspunkt i for høy pris på vaksinen.

– De har gjort beregninger ut fra hva en enkeltdose koster på apotek, men når det offentlige kjøper vaksiner til et vaksinasjonsprogram, er det snakk om en helt annen pris, sier han, og anslår at det da er snakk om en tredel.

– Og da ville vaksinen være kostnadseffektiv.

Men det er hemmelig hvilke priser det offentlige greier å forhandle frem, derfor har Kunnskapssenteret tatt utgangspunkt i enkeltdose kjøpt på apotek. Men de har også gjort beregninger som viser at vaksinen blir mer kostnadseffektiv med lavere pris.

Beregninger forskeren Emily Burger har gjort, bekrefter at vaksine til gutter er kostnadseffektiv gitt en gunstig vaksinepris.

Beskyttelse og ansvar

Sørbye viser til modelleringer som viser at en vaksinedekning på 80 prosent hos begge kjønn kan utrydde viruset i vaksinerte årskull. Det er ønskelig at vaksinedekningen hos jenter er over 90 prosent. I dag ligger dekningen hos jenter på 80 prosent.

Sørbye sier det trolig vil være lettere å øke dekningen dersom hpv-vaksinen blir gitt til begge kjønn.

– For jenter kan det være vanskelig å forstå at de skal bære hele ansvaret for å unngå smittespredning, sier han.

– For gutter kan det være vanskelig å forstå at de ikke har samme rett til beskyttelse som jentene. Og de har også et ansvar for ikke å smitte andre.

For jenter kan det være vanskelig å forstå at de skal bære hele ansvaret for å unngå smittespredning.

Sveinung Wergeland Sørbye
Les også: