fbpx – Det er de små tingene som gleder Hopp til hovedinnhold

Min jobb som bedrift sykepleier – Det er de små tingene som gleder

Foto: Stig M. Weston

– Den største ut­­fordringen er å jobbe på tvers av ulike fag, å kommunisere på riktig måte.

Ine Mareng Weum, bedrift sykepleier

Arbeidsplass: Falck Healthcare

Bedriftssykepleiere jobber i bedrifter eller firmaer som leverer tjenester til bedrifter. Målet er å skape helsefremmende arbeidsplasser, hindre at ansatte får sykdom eller skade som følge av arbeidet og gi ledere kompetanse til å skape trygge og sunne arbeidsforhold.

Utdanning: Bachelor i sykepleie, tilleggsutdannelse i HMS, massør

I går var jeg i ute i en bedrift for å ta helsesjekker. Jeg kartla hvordan de ulike medarbeidere hadde det fysisk og psykisk, samt hvilke behov som fantes. Så lagde jeg en sammenfatning av alle mine observasjoner. Nå kan jeg komme med konkrete ideer til videre helserelatert oppfølging med fokus på forebyggende arbeid.

En typisk problemstilling i en bedrift kan være at folk ikke får tid til pause for å spise. Jeg snakker direkte med arbeidstakeren. Men jeg snakker også med arbeidsgiver, men da på helt generell basis, ikke på individuelt nivå om enkeltpersoner. Jeg har taushetsplikt. Jeg danner meg et overblikk ut fra en kartlegging.

En gang i uken har jeg rollen som koordinator hos en av våre store kunder. Der bistår jeg HR-avdelingen med forebyggende helsearbeid. Jeg er utdannet sykepleier, med tilleggsutdannelse i HMS, dessuten er jeg utdannet massør.

Bedriftene har gjerne mange tjenester som de tilbyr sine ansatte. Det kan være trening, fysioterapi, kiropraktor, massasje, røykeavvenning eller prestetjeneste. Jeg er kontaktpersonen mellom alle de ulike tjenestene. Hos oss danner psykologer og sosionomer basis for den hjelpen som jeg kan yte psykososialt. I hvert enkelt tilfelle kan jeg gå inn og hjelpe enkeltpersoner med å komme i kontakt med de tjenester som finnes i dette nettverket.

Hvis et oppdrag gjelder en samtale om sykdom, kan jeg bidra med å kartlegge hva som skal til for at den det gjelder skal få en bedre arbeidsdag. Ganske enkelt ved å spørre: Hva kan vi hjelpe deg med? Det kan for eksempel være en person som står midt i en skilsmissesituasjon. Det forstyrrer arbeidshverdagen. Jeg kan bistå med samtale selv, eller jeg kan få ekspertise utenfra, for eksempel fra en jurist.

Min oppgave som bedriftssykepleier er å finne ut hvor kjernen i problemet ligger. I rollen som koordinator er det viktig å bruke nettverket. Hvis problemet ligger i avdelingen er det kanskje en organisasjonspsykolog som må på banen. Vi har også tilgang til lederrådgivning via sosionom. Jeg bruker fastlegen ovenfor den enkelte medarbeider. Men har jeg et faglig spørsmål, har jeg en egen intern lege jeg kan spørre. Legen er min rådgiver som jeg også kan bruke for eksempel når det gjelder vaksinering.

Min genuine interesse f or samarbeid er det som gjør denne jobben så spennende. Det å finne løsninger for mennesker som står ovenfor problemer er det som inspirerer meg mest. Det er også spennende å jobbe langsiktig. Jeg tenker langsiktig, og det er de små tingene som gleder. I de individuelle samtalene ser jeg at jeg kan være en støtte. Det inspirerer meg. 

Historien sto på trykk i Sykepleien nr. 4/2010.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.