fbpx Døden i helsevesenet Hopp til hovedinnhold

#Når er det nok? Døden i helsevesenet

Debatten var lagt til Kulturhuset i Oslo. Det var et samarbeid mellom Sykepleien og Tidsskrift for Den norske legeforening. Illustrasjon: Monica Hilsen

Onsdag lanserte Sykepleien sitt første «bokasin» på Kulturhuset i Oslo klokka 18.30. Temaet som ble diskutert var: «Hvorfor er det så vanskelig å bare la folk dø?». Det ble debatt i regi av Sykepleien og Legeforeningen. Lanseringen ble streamet.

Den medisinske utviklingen gir stadig nye muligheter for livsforlengende behandling, men skaper også etiske dilemmaer. Påfører vi døende mennesker unødig lidelse? Står vår iver etter å behandle i veien for en verdig død? Er døden blitt et nederlag?

Dette er spørsmål Sykepleien stiller i sitt første bokasin: #Når er det nok?

Lansert på Kulturhuset

Lanseringen varr lagt til Kulturhuset i Oslo og startet klokka 18.30. Det ble en kveld med tverrfaglig diskusjon om hvordan det moderne helsevesenet møter mennesker mot slutten av livet.

STREAMING:

Program:

Velkommen og introduksjon til temaet fra Sykepleien v/ Liv Bjørnhaug Johansen og Tidsskriftet v/ Kari Tveito

Innledere:
Jørgen Dahlberg (lege og advokat, Anestesi LIS ved Ahus med tilknytning til Senter for medisinsk etikk): Juss og etikk når pasienten ikke selv kan svare.

Anette Robertsen  (overlege intensiv OUS): Begrensning av livsforlengende behandling i en intensivavdeling. 

Berit Hofset Larsen (spesialsykepleier ved OUS, Radiumhospitalet): Hvem fører i livets siste dans? Helsepersonells erfaringer med pasientinvolvering i beslutninger om livsforlengende kreftbehandling.

Paneldebatt

Diskusjonsleder Barth Tholens (journalist og ansvarlig redaktør i Sykepleien)
I panelet vil foruten de tre innlederne Svein Aarseth fra Legenes etiske råd og Berit Liland fra Sykepleiernes etiske råd delta. 

Det ble åpnet for spørsmål fra salen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.