fbpx Pakkeforløp for psykisk syke kommer i høst Hopp til hovedinnhold

Pakkeforløp for psykisk syke kommer i høst

Bildet viser Sveinung Stensland, stortingsrepresentant, Høyre
FORUTSIGBART: Pasienter som sliter med rus og psykisk helse trenger bedre, raskere og mer forutsigbar oppfølging, påpeker Sveinung Stensland, helsepolitisk talsperson for Høyre. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Fra i høst skal alle som behandles for psykisk sykdom, følges opp slik at de ikke faller mellom to stoler eller avslutter behandling før de har sett effekt.

Pakkeforløp innebærer at en egen koordinator skal følge pasienten gjennom behandlingsforløpet.

– Vi må stille like strenge krav til oppfølging av psykisk syke som vi gjør til oppfølging av kreftpasienter, sier Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland til NTB.

– Pasienter som sliter med rus eller psykisk helse, har et ekstra stort behov for å ha oversikt og forutsigbarhet, siden motivasjonen fort kan glippe i starten av et krevende behandlingsløp, legger han til.

Tilbudet varierer

Stortingspolitikeren viser til at det i dag er store variasjoner i tilbudet til personer med psykisk sykdom og ruslidelser, og til at mange venter for lenge før de får hjelp. Dermed oppdages problemene for sent, pasientene utredes for sent, og mange får ikke den behandlingen og oppfølgingen de har behov for.

Les også Sykepleiens artikkel om pakkeforløp fra 2016: Er det plass til hele Katrine i en pakke?

– Ikke mer penger

Det er dette pakkeforløpene skal bidra til å endre.

– Vi vet at mange pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser ønsker å bli mer involvert i sitt eget behandlingsopplegg, sier Stensland.

Han mener pakkeforløp kan bidra til mer forutsigbarhet, mindre venting og til at flere får riktig og god hjelp.

Stensland er klar på at det er nok ressurser i helsevesenet til å gjennomføre pakkeforløp for nye grupper og minner om at bevilgningene til kommunepsykologer og helsesøstre er økt de senere årene.

– Vi har også styrket bevilgningene til sykehusene, men det vil selvsagt alltid være en diskusjon om det er nok, konstaterer helsepolitikeren.

Pakkeløp for flere områder

Regjeringen har allerede innført pakkeforløp for kreftpasienter, og snart får også kronisk syke med muskel- og skjelettplager mulighet for et slikt behandlingsopplegg.

I regjeringsplattformen til Høyre, Frp og Venstre lover de tre partiene å utvikle og innføre pakkeforløp for flere lidelser, blant annet hjerneslag, smertebehandling, utmattelse, rus og psykisk helsevern. I tillegg gis det løfter om egne pakkeforløp for «kreftpasienter hjem».

Pakkeforløp innebærer i praksis nasjonale, standardiserte pasientforløp, der hovedmålet er å bidra til rask utredning og behandlingsstart uten unødvendig ventetid.

Et annet viktig mål er et likeverdig tilbud til pasienter og pårørende, uavhengig av hvor i landet de bor.

Les også: