fbpx Under halvparten av praksisveiledere har formell kompetanse på veiledning Hopp til hovedinnhold

Under halvparten av praksisveiledere har formell kompetanse på veiledning

Eli Gunhild By, NSF-leder
INGEN UTTELLING: Hele 96 prosent av dem som svarte i undersøkelsen fikk ikke uttelling for veiledning av studenter i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. Foto: Marit Fonn

Kun 10 prosent av praksisveilederne i kommunehelsetjenesten har 10 studiepoeng innen veiledning på masternivå. Det bekymrer Eli Gunhild By.

NSFs publiserte nylig en rapport på bakgrunn av en spørreundersøkelse forbundet har gjort blant praksisveiledere i kommunehelsetjenesten. NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, mener funnene gir grunn til stor bekymring for kvaliteten på den praksisveiledningen studentene får i kommunehelsetjenesten.

Dårlig stelt

Rapporten viser at veilederne har lite formell kompetanse på veiledning, liten tid til veiledning, og få insentiver til å engasjere seg i veiledningen.

– Praksisstudiene i bachelorutdanningen i sykepleie står for 50 prosent av utdanningen. Derfor er det avgjørende for kompetansen til nyutdannete sykepleiere at kvaliteten på praksisstudiene, og på veiledningen, har en høy faglig standard. I hvilken grad møtes disse forventningene i virkeligheten? spør By retorisk.

Ikke lovregulert i kommunehelsetjenesten

Årsaken til at NSF valgte å avgrense undersøkelsen og kun se på kommunehelsetjenesten, er blant annet at studentveiledningen ikke er lovregulert her.

– Veiledningen kan derfor være mer utsatt for å bli nedprioritert i kommunale budsjetter. I tillegg har kommunehelsetjenesten fått økende krav til både omfang av tjenester og kompleksitet, noe som har skapt et økt kompetansebehov i tjenesten, sier By.

Nedslående svar

Eli Gunhild By mener svarene fra praksisveilederne er nedslående. Her er noen av dem:

  • Under halvparten av praksisveilederne har formell kompetanse på veiledning.
  • Rundt 10 prosent av veilederne har 10 studiepoeng innen veiledning på masternivå. Et krav som prosjektet «Kvalitet i praksisstudier» (Praksisprosjektet) satte som minimumskrav i sin rapport fra 2016.
  • Bare hver fjerde praksisveileder hadde avsatt tid til veiledning i planleggingen av sine oppgaver.
  • 25 prosent opplevde i liten grad å ha mulighet til å sette seg inn i hva studenten faktisk skulle lære i praksisperioden.
  • Hele 96 prosent opplevde ikke å ha fått noen uttelling for veiledning av studenter i forbindelse med lokale lønnsforhandlinger. 

Liten vilje

– Undersøkelsen viser liten vilje fra kommunene til å møte det økte kravet om kompetanse i kommunehelsetjenesten. Praksisveilederne selv viser stort engasjement, men rammen er for dårlig. Dette vitner heller ikke om evne til å satse på kvalitet og rekruttering av fremtidige sykepleiere, sier Eli Gunhild By.

Hun mener svarene blir enda mer nedslående med tanke på at NSF Students avgangsundersøkelse viser at bare 20 prosent av nyutdannete sykepleiere ønsker å jobbe i kommunehelsetjenesten.

– NSFs Students undersøkelse gir også sterke indikasjoner på at veiledningen under praksisstudiene er en medvirkende årsak, sier By.

Du kan lese hele rapporten her.

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.