fbpx 2020 blir sykepleiens år Hopp til hovedinnhold

2020 blir sykepleiens år

Bildet viser WHOs generaldirektør Dr Tedras A Ghebreyesus
SNAKKER OPP SYKEPLEIERNE: Tedros Adhanom Ghebreyesus (til venstre) er WHOs generaldirektør og skryter mye av verdens sykepleiere og jordmødre. Foto: WHO

Generaldirektøren i Verdens helseorganisasjon har erklært at 2020 er sykepleiens år.

Ikke bare er det Florence Nightingales 200-årsjubileum i 2020. Da skal også den storstilte Nursing Now-kampanjen avsluttes, og verdens første rapport om sykepleie i alle medlemslandene til Verdens helseorganisasjon (WHO) skal lanseres. Den vil inneholde nøkkeltall rundt sykepleie, blant annet om hvor stor del av arbeidsstokken som er sykepleiere.

I Norge utgjør for eksempel sykepleiere over halvparten av landets helsepersonell.

Signeringsmøte

– Jeg har erfaring fra felten. De fleste jeg har møtt der, har vært sykepleiere. De og jordmødre er førstelinjen. De er som en bro for meg. De spiller en stor rolle. Med mindre du er dum, er det dem du vil jobbe med.

Det sa WHOs generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus, som bare benytter fornavnet, på møtet 4. oktober – der han annonserte at 2020 er sykepleiens år.

bildet viser WHOs film med dr Tedros
FRA MØTET: Fra WHOs twitterkonto og filmen fra møtet hvor Dr. Tedros A. Ghebreyesus annonserer 2020 som sykepleiens år. Foto: Skjermdump

Møtet ble holdt i hovedkvarteret til WHO i Genève i Sveits. Anledningen var at ICN, WHO og Nursing Now-kampanjen skulle signere et felles opprop, et såkalt «memorandum of understanding», der de støtter og fremmer sykepleie.

– Må fylle gapet

– De fortjener anerkjennelse for det viktige arbeidet de gjør, men vi må også fyllet gapet, sa generaldirektøren og siktet til den verdensomspennende økende sykepleiermangelen.

– I Norge mangler vi 6000 sykepleiere, men i verden regner man nå med at det mangler 9 millioner helsepersonell, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

– Uten sykepleiere og jordmødre i førstelinjen kan ikke universell helsedekning skje, sa WHOs generaldirektør og høstet stor applaus på signeringsmøtet.

«Universal health coverage» er del av FNs bærekraftsmål nummer tre om god helse.

Sykepleierløftet kan koples til Nursing Now

Nursing Now er en treårig kampanje som ble lansert av WHO og International Council of Nursing (ICN) i februar i år, for blant annet å synliggjøre sykepleieres kompetanse og sikre at sykepleiere blir med i politiske beslutningsprosesser. Her kan du lese alle målene til Nursing Now.

I september ble det vedtatt at også de nordiske sykepleierorganisasjonene skulle tilsluttes kampanjen, inkludert NSF.

– Hva innebærer det for NSF?

– Blant annet så kan alle tiltakene i sykepleierløftet koples til Nursing Now-målene. Dette er også en stor anledning for sykepleiere til å synliggjøre seg, sier By.

– Hvordan kommer sykepleiere i Norge til å merke at NSF er med i Nursing Now-kampanjen?

– For eksempel er et av delmålene til kampanjen at 75 prosent av medlemslandene skal ha en nasjonal sjefsykepleier. Norge fikk en nasjonal sjefsykepleier i mai i år, da Silje Anine Bell ble utnevnt av helsedirektør Bjørn Guldvåg. Hun skal representere oss internasjonalt. Denne rollen må styrkes nasjonalt også, fordi vi må ha en plan for å håndtere sykepleiermangelen, sier By.