Eksamen i medikamentregning ved Høgskolen i Østfold

Bilde av pose med drypp
MEDISIN: Klarer du alt riktig? Skal du stå på eksamen er det nulltoleranse for feil.

Prøv deg på medikamenteksamenen hvor nesten halvparten fikk stryk.

Her er oppgaveteksten til ordinær avvikling av medikamentregning for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold høsten 2018. Eksamenen er en skriftlig skoleeksamen på to timer. Prøven må være 100 prosent riktig. Den gjennomføres i tredje semester.

Ved Høgskolen i Østfold gjennomføres medikamentregning både for sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen. Høgskolen lager en felles oppgave til utdanningene.

Vil du prøve deg på eksamener fra andre studiesteder? Klikk her!

Merk: Under eksamen må utregningen være med i samtlige svar.

Strykprosent

Ved Høgskolen i Østfold var strykprosenten på 49 prosent. Hvordan gikk det med deg?

Vil du prøve deg på eksamener fra andre studiesteder? Klikk her!