Etter testing: Reduserer sein-tidlig-vaktene på hele sykehuset

Espen Bjørkenes, avdelingssykepleier på nevromuskulær post, Drammen sykehus
SNAKKER PENT: – Helsefremmende arbeidstid må framsnakkes, mener Espen Bjørkenes på nevromuskulær post ved Drammen sykehus. Som avdelingssykepleier lager han vaktplaner for syke- og hjelpepleiere.

Først testet de helsefremmende turnus på tre poster. Nå skal hele sykehuset få tilsvarende arbeidstidsordning. – Dette er et modningsarbeid, sier avdelingssykepleier Espen Bjørkenes.

Nevromuskulær post er én av tre poster på Drammen sykehus som har testet ut helsefremmende turnus.

Nå skal hele sykehuset starte med en turnusordning som skal være bedre for de ansattes helse.

Da Sykepleien skrev om saken i oktober 2018, kom det frem at prøveordningen skulle evalueres etter tre måneder.

Les saken: Går inn for færre sein-tidlig-vakter

– Må framsnakke helsefremmende arbeidstid

– Hvordan har det gått med evalueringen?

– Vi har hatt spørreundersøkelse på de tre pilotavdelingene. Det var mye positivt i svarene, men svarprosenten var lav, så resultatet var ikke brukende til å konkludere på vegne av alle, sier Espen Bjørkenes, avdelingssykepleier på nevromuskulær post.

Han er uansett fornøyd med at ordningen skal rulles ut på hele sykehuset.

– Å innføre en helsefremmende arbeidstidsordning er et modningsarbeid. Tankegangen må holdes ved like. Ved å framsnakke helsefremmende arbeidstid over tid, vil det føre til endring, mener han.

– Kan ikke ignorere forskningen

– Vi kan ikke ignorere det som fins av forskning på området, sier Heid Lundanes.

Hun er fagsjef helsefag og er i sykehusdirektørens stab. Og sykepleier.

– Ledergruppen har nå bestemt at flere skal bruke kriteriene som ble laget i høst.

Det var en prosjektgruppe som foreslo føringer for hvordan sykehuset skulle lage helsefremmende turnuser. Lundanes deltok selv i gruppen, der både avdelingssykepleiere, hovedtillitsvalgte og rådgivere var med.

Her er de fem kriteriene:

  • Medvirkning fra ansatte i turnusarbeid.
  • Vaktene bør ha rotasjon med klokken (altså i rekkefølge dag, kveld, natt – ikke omvendt).
  • Færrest mulig aften-dag-vakter.
  • Færrest mulig nattevakter på rad (maks to i uken og maks tre i en helg), og lengst mulig fri etter nattevakten.
  • Færrest mulig vakttyper på en uke.

Tåler forskjellig

– Både Espen Bjørkenes og avdelingslederne på de andre pilotavdelingene sier at det dreier seg mye om kultur, og at det tar litt tid å endre holdninger, sier fagsjef Heid Lundanes.

Hun viser til det første kriteriet på listen:

– De ansatte skal ha medvirkning på egen turnus uansett. Det vil alltid være forskjellig hva de enkelte ønsker seg, trives med og tåler. Å ha tre aftenvakter på en helg sier noen er grusomt, andre sier det er perfekt. Her er det ytterpunkter.

LES OGSÅ: Sein-tidlig-vakter er verre enn nattskift

Vil ikke diktere noen

Lundanes har ikke lyst til å diktere dem som viser motstand mot den nye ordningen.

– Det er bedre å spre kunnskap, for eksempel om hva arbeidstiden kan bety for søvnmønsteret. Riktig kost og fysisk aktivitet er andre viktige faktorer for å bevare helsen i yrket. Her har vi utfordret HMS-avdelingen til å bidra, sier hun.

LES: Slik sover sykepleiere

På sykehuset er det 11 seksjoner som har døgndrift for syke- og hjelpepleiere. Det er disse som vil omfattes av den helsefremmende turnusen.

Flere dagvakter på rad

Sykepleier Linn Gulliksen (28) jobber full turnus på nevromuskulær post og er en av dem som har testet ut den nye arbeidstidsordningen.

Hun har akkurat kikket på turnusplanen hun fikk i desember.

– Jeg ser at vaktene er jevnere fordelt enn før, med én type vakt på rad: Dag, dag, dag, og aften, aften, aften. Men det de ikke helt har fått til, er å unngå aften-dag-vakter. Der er det fortsatt noe å jobbe med, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet.)

Linn Gulliksen, sykepleier, nevrologen, Drammen sykehus, nevromuskulær post
LIKER ORDNINGEN: Sykepleier Linn Gulliksen har sansen for å ha flere like vakter på rad. Men helt å unngå aften-dag-vakter er ikke lett, innser hun.

– Blir lettere med døgnrytmen

Gulliksen har ikke snakket så mye om disse vaktene med kollegene.

– Men noen ønsker mer kveldsvakter. Noen ansatte er lite gira på å ha samme vakt hele helgen, men dette varierer, vi er jo mange ansatte. Jeg tror de fleste synes det er greit med denne turnusen. De som jobber 80 prosent får jo mer fri uansett.

– Og hva syns du?

– Jeg liker denne ordningen. Jeg syns i hvert fall det er bedre å jobbe dag, dag, dag enn aften, dag, aften, dag. Det syns jeg absolutt. Det blir lettere med døgnrytmen. Men noen ganger må man bytte av private årsaker. Så det er ikke lett å være konsekvent, sier Gulliksen.

– Gjør en bedre jobb som sykepleier

Hun ser verdien av å ha flere dagvakter på rad:

– Hvis du er primærsykepleier, får du fulgt opp pasienten, og du får være med på legevisitten. Du får gitt bedre sykepleie, gjør en bedre jobb. Det gir økt pasientsikkerhet.

Hun er spent på å se den nye turnusen for sommeren:

– De driver og jobber med den nå. Lurer på hva de får til der, sier Linn Gulliksen.

Les også:

– Vi fordeler de ubekvemme vaktene likt

Marita Leet (t.v.), sykepleier og hovedtillitsvalgt i Tynset kommune og Inga-Lill Rønning, sykepleier og leder for institusjonstjenesten
DEN GODE TURNUS: Å ha færrest mulig sein-tidlig-vakter er bare én del av det de kaller den gode turnus. Marita Leet (t.v.) er hovedtillitsvalgt sykepleier i Tynset kommune. Inga-Lill Rønning er leder i institusjonstjenesten.

– Vi har hatt helsefremmende turnus i mange år, sier hovedtillitsvalgt Maria Leet (t.v.). Hjernen bak er leder Inga-Lill Rønning.

Marita Leet har fulgt med på sykepleien.no og Facebook, der særlig sein-tidlig-vaktene har blitt slaktet av sykepleier-leserne.

– Jeg ser at mange synes det er så vanskelig å begynne med helsefremmende turnus. Vi har hatt det i mange år, forteller Marita Leet, hovedtillitsvalgt i Tynset kommune.

Hun er ansatt på Tjønnmosenteret. Der jobber hun 80 prosent som kreftsykepleier på korttidsavdelingen og 10 prosent administrativt. Resten av tiden er hun frikjøpt som hovedtillitsvalgt.

Fra sykehuset: Går inn for færre sein-tidlig-vakter

Fra sykehjemmet: – Også vi på sykehjem går for færre sein-tidlig-vakter

Matematisk turnus – likt fordelt

På senteret har de satset på det de kaller «den gode turnus». Det vil si at den er helsefremmende, basert på hva forskningen sier.

– Den er matematisk, det vil si lik fordeling av ubekvemvakter. Dessuten får de ansatte bytte vakter hvis de vil, sier Leet.

Stort sett har ikke pleierne dagvakt etter en seinvakt. Når det er såkalt

Les også: