Tidligere rusmisbrukere må betale urinprøvene selv

Hånd som holder et urinprøve glass
URINPRØVE: Pålagte urinprøver for LAR-brukere varierer fra gratis til 300 kroner per pålagte prøve.  

Kristiansunds LAR-brukere mister gratistilbud om urinprøver, fordi kommunen skal spare penger.

Brukere av legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Kristiansund har til nå kunnet oppsøke et skjermet lokale der de har avgitt urinprøver gratis. Kommunen har dekket kostnadene til lokaler og personell, mens helseforetaket har betalt for forsendelser og analyser. 

Kommunen vil legge ned tilbudet fra 1. mars for å spare 300 000 kroner på 2019-budsjettet. Brukerne blir i stedet henvist til å oppsøke byens legesentre, skriver Tidens Krav (for abonnenter).

Sårbar pasientgruppe

Eigil Sandvik, som er tillitsvalgt for allmennlegeforeningen i kommunen, jobber til daglig som fastlege ved Vågen legesenter. Senteret kan alene få ansvaret for å ta prøver av rundt 25 av de cirka 60 LAR-brukerne. 

– Vi har ikke kapasitet til dette. Det vil være et veldig dårlig tilbud til pasienter i en veldig sårbar situasjon, sier Sandvik til Tidens Krav.

Ikke lovpålagt oppgave

Avisa skriver at enhetsleder for psykisk helse og rus i Kristiansund kommune, Elisabeth Iversen, viser til et punkt i LAR-forskriften der det heter at beslutninger om å avlegge urinprøver kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten.

– Det er altså ikke en lovpålagt kommunal oppgave, påpeker Iversen. 

Sykepleien har snakket med Iversen og hun forteller at kommunen og spesialisthelsetjenesten skulle hatt et tverrfaglig møte 6. februar om denne problemstillingen, men spesialisthelsetjenesten avlyste møtet. Nå er et nytt møte planlagt 15. februar.

­– En god løsning skal vi få til, sier Elisabeth Iversen til Sykepleien.

Ulik praksis

Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon skriver på sin hjemmeside at praksis knyttet til hjelpe- og kontrolltiltak (i LAR) varierer geografisk, i stor grad. Dette til tross for retningslinjer og kvalitetsrutiner som skal sikre pasientene likebehandling uavhengig av adresse.

Pålagte urinprøver varierer fra gratis til 300 kroner per pålagte prøve. Fagrådet setter spørsmålstegn ved at noen skal betale og andre ikke.

Protestere

– Så lenge det er uavklart hvem som skal betale kostnadene, bør LAR-brukere nekte å ta prøven, sier leder av brukerorganisasjonen proLAR, Ronny Bjørnestad, til Sykepleien.

Han mener at de som pålegger noen å ta urinprøve, må betale.

Anbefaler gratis urinprøver

– Helsedirektoratet anbefaler en praksis der folk i LAR skal slippe å betale for urinprøver pålagt av helsetjenesten, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen i Helsedirektoratet til Sykepleien.

Han understreker imidlertid at pasienter i LAR per i dag ikke er unntatt egenandelsbetaling hos fastlege eller ved konsultasjon i poliklinikk.

Tas urinprøve hos fastlege, benyttes takst 618, «overvåket urinprøvetaking av pasient i legemiddelassistert rehabilitering (LAR)». Denne taksten er uten egenandel for pasienten. Taksten kan imidlertid kombineres med takst 1ad «enkel pasientkonsultasjon» og 701a «kostnader til utstyr», som har egenandel. Dette medfører at en del LAR-pasienter i dag opplever å måtte betale egenandel for pålagt urinprøvetaking.

– Helsedirektoratet er kjent med at spesialisthelsetjenesten i en del tilfeller dekker pasientenes egenandel ved urinprøvetaking hos fastlege. Vi er ikke kjent med at LAR-tiltak krever egenandeler ved pålagt urinprøvetaking, sier Mathisen til Sykepleien.