fbpx #Etter kreften | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

#Etter kreften

De overlevde kreften. Så kom senskadene. Les hva sykepleiere bør kunne om senskader etter kreftbehandling.

5 portretter: Slik er livet med senskadene
Fagartikler om senskader

Lindring av polynevropati etter cellegift

En vanlig seneffekt etter kreftbehandling er cytostatikaindusert perifer polynevropati (CIPP). Denne artikkelen redegjør for en tverrfaglig tilnærming til lindring av CIPP.

Ti tips for å komme tilbake i jobb

Kreftoverlevere kan lett bli overveldet og miste motet av omgivelsenes forventninger til at de etter behandlingen skal leve og fungere som før.

Seksualiteten etter kreften

Sykepleiere har alle muligheter til å være gode rådgivere og samtalepartnere om veien tilbake til et seksualliv etter kreftbehandling.

Kronisk tretthet hos voksne kreftoverlevere

Uttalt tretthet og slitenhet er vanlig både under og etter avsluttet kreftbehandling. Mellom 15–35 % av voksne kreftoverlevere har kronisk tretthet. Kronisk tretthet hos kreftoverlevere påvirker sosial yteevne, funksjonsnivå og arbeidsevne på en negativ måte, og kan medføre betydelig redusert livskvalitet.

Etter kreften ...

Det ingen sa …

Når helsepersonell ikke informerer pasienter i kreftbehandling om mulige seneffekter, er det enten fordi de vil skåne pasienten, eller fordi de ikke har kunnskap nok selv. Begge deler er like uheldig, skriver temaredaktør Liv Bjørnstad Johansen.

Det siste tabuet om kreft

Fremdeles føler folk skam ved å ikke føle seg i form når man har vært så heldig å overleve kreftsykdom. Så mange tier om sine plager, skriver Ingrid Orre.

Bildet viser tre personer

Hva bør pasienten få vite om seneffekter?

Mange kreftoverlevende synes de har fått for lite informasjon om seneffekter av behandling. Vi har spurt tre kreftsykepleiere om hva de mener pasienter bør få vite, og når.

Overbehandles kreftpasienter?

Gentester har gjort at aggressiv kreftbehandling kan minimeres. Men kreftforsker Hege Russnes mener Norge bruker for lang tid på å ta diagnostikken i bruk i en mer persontilpasset behandling.

Unnskyld, men har du et par minutter?

Jeg hadde blitt så utrolig takknemlig hvis noen med kunnskap, erfaring og tid inviterte til en liten prat om hvordan det er å være meg, skriver kreftoverlever Håvard Aagesen.

Utgaven på papir