Smartere student

Illustrasjonen viser en student med en laptop.

Vil du være bedre forberedt til eksamen? Trenger du hjelp til å komme i gang med oppgaveskriving?

På denne siden kan du finne eksamensoppgaver som du kan øve deg på – med fasitsvarene innen rekkevidde. Her vil du også få skrivetips og metoder for å gå løs på forskning.

Sykepleien student er en side som er under kontinuerlig utvikling.
 

1000 spørsmål til deg som vil bestå eksamen

Sykepleien har samlet inn eksamen fra en rekke studiesteder som du kan øve deg på. Oppgavene er tilrettelagt slik at du rask finner fram til riktig svar. God lesning!

Eksamen i medikamentregning

Illustrasjonen viser medikamentregning, ampuller, sprøyte og pipetteflasker.

Medikamentregning: Nulltoleranse for feil

Anatomieksamen 

Bildet viser en anatomisk modell av et skjelett som skiller lag med sine egne muskler

Her er hele eksamen i anatomi: Er du oppdatert?

 

ABC

Skal du skrive skoleoppgaver eller finne fram til relevant forskning? Her finner du de beste tipsene!

Illustrasjon artikkel.

Skriv en artikkel

Illustrasjon artikkel.

Skriv kronikk

Illustrasjon artikkel.

Tittel og nøkkelord

Illustrasjon artikkel.

Innledningskapitlet

Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis

Mann ser på ipad
NYTTIG PÅ NETT: På nettsiden Praksisportalen kan studentene øve på å jobbe som sykepleier.

Hovedbudskap

Praksisportalen er en nettside som inneholder blant annet videoer, refleksjonsspørsmål og et virtuelt pasientrom. Sykepleierstudenter kan bruke Praksisportalen til å forberede seg til praksisstudiene. Nettsiden inneholder også informasjon for dem som skal veilede studentene når de er i praksis.

Etter fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Finnmark i 2013 ble sykepleierutdanningen utvidet til flere campuser. Vårt prosjekt «Kvalitet i praksisstudier» har vært et samarbeid mellom personer i fagmiljøene hos campus Hammerfest og campus Tromsø.

Bakgrunnen for prosjektet var mangefasettert og prosjektet startet bredt ut. Vi ville styrke kommunikasjonen mellom utdanningsstedet og praksisstedet. Også nødvendigheten av å bedre overgangen fra teoriundervisning til praksisstudier for både studenter og praksisveiledere sto sterkt. Videre var det ønskelig å bidra til utvikling av digitale læringsressurser som kunne støtte denne overgangen.

En bieffekt var også at prosjektets arbeid kunne bidra til sykepleierundervisernes utvikling av pedagogisk kompetanse i bruk av digitale læringsressurser i begge fagmiljøene.

Gjennom en kartleggingsundersøkelse blant sykepleierstudentene (n=107) ved de to campusene våren 2016 konkluderte prosjektgruppa med at fokuset for prosjektet skulle rettes mot forberedelsesfasen før praksisstudiene i grunnleggende sykepleie i kommunehelsetjenesten, første studieår.

Skal få kompetanse

I gjeldende rammeplan for