Styret i Helse Møre og Romsdal ber direktøren om å gå

Espen Remme
MÅ GÅ: Helseforetaket har ikke levert på de økonomiske resultatkravene siden fusjonen i 2011, skriver styret i en pressemelding.

Styret i Helse Møre og Romsdal har bedt administrerende direktør Espen Remme fratre fra stillingen med øyeblikkelig virkning.

Espen Remme har vært administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal siden 2015. 

Har ikke lyktes med omstilling

– Helseforetaket må ha nødvendig økonomisk bærekraft for å løse de faglige utfordringene vi står overfor, og for å kunne investere i nytt medisinskteknisk utstyr og vedlikehold av bygg og anlegg, sier styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal i en pressemelding.

Helseforetaket har ikke levert på de økonomiske resultatkravene siden fusjonen i 2011, og Remme erkjenner at foretaket ikke har lyktes med nødvendig omstilling.

Kvernmo overtar

Stillingen som administrerende direktør vil bli lyst ut så snart som mulig. Frem til ny direktør er på plass, vil direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, Nils Kvernmo, være konstituert administrerende direktør i en mellomperiode.

– Tiltaksarbeidet og omstillingen må fortsette som planlagt, og Kvernmo vil følge opp dette framover, sier Theodorsen i pressemeldingen.

Les også:

Ny rettsrunde for «landets heteste sykehusstrid»

HER ELLER DER: Er valget av tomt til nytt sykehus bestemt på lovlig vis? Det er stridens kjerne i saken Kristiansund kommune har anlagt mot staten.

Striden om hvor det nye sykehuset i Møre og Romsdal skal ligge kommer 7. juni opp i Frostating lagmannsrett. 

7. juni starter en ny runde i den opphetete striden om hvor det nye sykehuset i Møre og Romsdal skal ligge: i Kristiansund eller Molde.

I desember 2014 vedtok helseminister Bent Høie at et nytt sykehus for Nordmøre og Romsdal skal ligge på Hjelset i Molde kommune. Dette var også anbefalingene fra styret i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge. Sykehuset skal erstatte eksisterende sykehus i Kristiansund og Molde.

Planen er at sykehuset skal være klart for innflytting våren 2022.

Høie anklaget for lovbrudd

Men avgjørelsen i 2014 skapte ikke ro. I stedet kom påstander om avtalt spill, saksbehandlingsfeil og lovbrudd i beslutningsprosessen. Dermed havnet spørsmålet om tomtevalg i Stortingets kontrollkomitee.

Sykehusdebatten engasjerte også Norsk Sykepleierforbunds representanter.

– Det er blitt en debatt om spill, påstander og skjulte agendaer og lokalisering av sykehuset, sa hovedtillitsvalgt Tor-Rune Aarø til Sykepleien