fbpx Jordmor om bemanningen på fødeavdelingene på Østlandet: – Tidvis uforsvarlig Hopp til hovedinnhold

Jordmor om bemanningen på fødeavdelingene på Østlandet: – Tidvis uforsvarlig

Hanne Charlotte Schjelderup
HAR SETT KUTT: – Mor og barns helse settes i spill hvis det kuttes for mye i fødselsomsorgen. Vi har sett en rekke kutt over tid. Dette får konsekvenser, sier leder i Jordmorforbundet NSF, Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen. Foto: NSF

Driften på de store fødeavdelingene på Østlandet oppleves som et «flaksprosjekt», ifølge tillitsvalgt. Også nasjonalt meldes det om alvorlige utfordringer.

Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet rundt fødetilbudet i distriktene, men også i sentrale strøk er situasjonen presset, ifølge flere tillitsvalgte.

– Situasjonen er tidvis uforsvarlig. Det gjelder fortrinnsvis på de store fødeavdelingene i østlandsområdet, sier foretakstillitsvalgt Lene Bachmann for Den Norske Jordmorforening ved Oslo universitetssykehus (OUS) til NTB.

Hun mener at det er for få jordmødre på jobb og beskriver det som en «krise under utvikling».

– Jeg har den siste tiden fått flere tilbakemeldinger om at driften på fødeavdelingene oppleves som et flaksprosjekt, sier hun.

– Får ikke gjort oppgavene

Lederen i Jordmorforbundet NSF Hanne Charlotte Schjelderup-Eriksen bekrefter at det også nasjonalt er kapasitetsutfordringer på de største fødeklinikkene, spesielt om sommeren.

– Ansatte melder at det er for travelt. De får ikke gjort de oppgavene de er satt til å gjøre, sier hun.

– Er situasjonen uforsvarlig?

– Mor og barns helse settes i spill hvis det kuttes for mye i fødselsomsorgen. Vi har sett en rekke kutt over tid. Dette får konsekvenser, sier hun.

– Forverring

De jordmortillitsvalgte var onsdag invitert til Stortinget av SV for å orientere om saken, som også ble tatt opp i den muntlige spørretimen.

– Det har vært en forverring i løpet av de siste årene, men nå føler mine medlemmer at flaksen snart er brukt opp, og at det må settes inn flere ressurser for å kunne drive på en ordentlig måte, sier Bachman, som selv jobber på Oslo universitetssykehus.

Hun sier at de tillitsvalgte har gitt beskjed om dette både gjennom avviksmeldinger og i møter, men at de ikke opplever å bli hørt, og at de lokale lederne ikke har ressursene som trengs.

– Må vurdere å stenge

Helseminister Bent Høie (H) ble presset om saken av SVs Kari Elisabeth Kaski under spørretimen.

Høie mener at fødetilbudet i Norge er blitt tryggere de siste årene, men utelukker ikke at det kan være utfordringer på enkeltsykehus og enkeltavdelinger «som det skal tas tak i».

– Hvis noen varsler om at noe er uforsvarlig, så er begrepet «uforsvarlig» veldig sterkt i helsetjenesten. Det betyr at da må ledelsen også vurdere konkret om tilbudet må stenges, slo Høie fast fra Stortingets talerstol.

– For det skal ikke være uforsvarlige tilbud i helsetjenesten. Jeg regner med at hvis man har varslet om at tjenesten er uforsvarlig, så tas det på største alvor av ledelsen, sa Høie.

– Ansvarsfraskrivelse

Kaski er ikke betrygget av svaret.

– Jeg synes egentlig det er ganske oppsiktsvekkende at helseministeren ikke tar dette mer på alvor. Han skyver egentlig ansvaret tilbake på sykehusene, men tar ikke ansvar for den økonomiske situasjonen til sykehusene og sitt overordnede ansvar som helseminister, sier SV-politikeren, som selv er høygravid.

– Er du selv bekymret for den oppfølgingen du kan få på sykehuset når du skal føde?

– Jeg vet at jeg kommer til å møte ansatte som nok har litt for mye å gjøre, og som må springe fortere enn jeg skulle ønske at de måtte. Vi har fantastisk dyktige jordmødre i dette landet, og derfor er det så viktig å lytte til dem når de er bekymret, sier Kaski til NTB.

Solberg: Det blir felles fødeavdeling i Molde når det nye sykehuset der er klart

Erna Solberg
NEDLAGT: Ifølge Erna Solberg vil utsettelsen altså gjelde til sykehuset er ferdig, men da vil avdelingene bli slått sammen, og Kristiansund mister sitt tilbud. Foto: Kari Anne Dolonen

Statsminister Erna Solberg (H) sier til VG at fødeavdelingene i Kristiansund og Molde skal slås sammen selv om det nå er vedtatt en utsettelse.

Styremøtet i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å utsette sammenslåingen av fødeavdelingene i Kristiansund og Molde. Det opprinnelige forslaget gikk ut på at fødeavdelingene skulle slås sammen fra august.

Tidsplanen for utsettelsen er foreløpig usikker. Styret vil vurdere å komme med en ny plan på neste møte, som er i juni.

– Det skal finne sted en sammenslåing når det nye Molde-sykehuset er på plass. Men vi må sørge for at det fungerer godt før det, sier Solberg til  VG i Paris onsdag ettermiddag.

Nye toner fra Solberg

Lederen i aksjonsgruppa Bunadsgeriljaen, Anja Solvik, mener Solberg nå uttaler seg på en annen måte enn før.

– Vi registrerer det og tolker det som noe positivt. Det hun åpner for, sånn jeg forstår det, er at en sammenslåing ikke trenger å skje før det nye sykehuset er driftsklart, sier Solvik til NTB.

Hun merker seg spesielt det Solberg sier om at fødetilbudet må fungere godt før en eventuell sammenslåing.

– Det virker som Erna Solberg signaliserer at det kan finnes andre alternativer for å skape et godt fagmiljø i det nye eventuelle fellessykehuset enn å slå sammen fødeavdelingen før tida, sier Solvik.

Bunadsgeriljaen har krevd en utsettelse av sammenslåingen frem til det nye sykehuset er ferdig, og at føden i Kristiansund skal bestå.

Anja Solvik utenfor stortinget.
NYE MULIGHETER?: – Det virker som Erna Solberg signaliserer at det kan finnes andre alternativer for å skape et godt fagmiljø i det nye eventuelle fellessykehuset enn å slå sammen fødeavdelingen før tida, sier Anja Solvik, her foran Stortinget tidligere denne uken. Foto: Kari Anne Dolonen

Seigpining

Solvik mener helseforetaket driver med seigpining.

– Slik vi ser det, har de hatt god tid til å se på saken og kunne tatt en avgjørelse om å la føden være i fred, sier hun til NTB.

Det nye sykehuset i Molde skal etter planen stå ferdig i 2023.

Ifølge Solberg vil utsettelsen altså gjelde til sykehuset er ferdig, men da vil avdelingene bli slått sammen, og Kristiansund mister sitt tilbud.

Følger med

Helseminister Bent Høie (H) hadde allerede signalisert før møtet at han følger med på prosessen som har skapt stor uro og protester i regionen.

– Jeg synes det var klokt av styret i Helse Møre og Romsdal å oppheve vedtaket om sammenslåing av fødeavdelingene i august, sier helseminister Bent Høie (H), som lover å følge med videre på saken og de beslutningene som tas.

Solberg avviser overfor VG at prosessen har vært politisk styrt.

– Nei, dette baserer seg ikke på en politisk anmodning fra regjeringen, sier hun til avisa.

Fakta gjennomgås

Styret i det regionale helseforetaket har vedtatt en prosess videre, der de skal gjennomgå det som var faktagrunnlaget for den forrige beslutningen om nedleggelse. Så skal det forberedes en mer helhetlig sak om spørsmålet.

I slutten av mars kom beskjeden om at Helse Møre og Romsdal ville legge ned fødeavdelingen i Kristiansund, og at fødetilbudet i stedet skal legges til Molde. Det satte sinnene i kok på Nordmøre. Det opprinnelige forslaget gikk ut på at fødeavdelingene skulle slås sammen allerede fra august i år.

Byggingen av det nye sykehuset på Hjelset i Molde skal etter planen starte neste år, og sykehuset skal etter planen ha full drift fra 1. mai 2024.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.