Slik anbefales helsepersonell å bruke mobilen til jobboppgaver

Mannlig lege/sykepleier kikker på mobilen.
TI ANBEFALINGER: WHO skal ha brukt to år på å utarbeide sine anbefalinger for digitale løsninger innen helsesektoren.

Verdens helseorganisasjon kommer nå for første gang med anbefalinger for digitale helsetjenester, og mye dreier seg om mobilbruk.

Oppfølging av pasienter, registrering av fødsler og dødsfall, lagerkontroll, beslutningsstøtte og monitorering av pasienters helsetilstand.

Dette er noen av totalt ti områder Verdens helseorganisasjon (WHO) nå kommer med anbefalinger for i sine nye retningslinjer for digitale helsetjenester.

Formålet med retningslinjene skal være å gi helsetilbydere og myndigheter et kunnskapsbasert grunnlag for å ta digitale løsninger i bruk på en måte som styrker viktige helsetjenester.

Norsk bidrag

De nye retningslinjene har sitt kunnskapsgrunnlag fra elleve Cochrane-oversikter, og det norske Folkehelseinstituttet (FHI) har ledet koordineringen av arbeidet med disse oversiktene.

– Retningslinjene ser på forskjellige måter å bruke digital teknologi på for å organisere helsetjenester, hovedsakelig ved bruk av mobiltelefon.

Det sier forsker Claire Glenton, som leder det norske Cochrane-senteret ved Folkehelseinstituttet, via en pressemelding.

Det er hun, som sammen med Simon Lewin, har ledet koordineringen av arbeidet med Cochrane-oversiktene.

Må være lett å bruke

– For helsepersonell er det viktig at utstyret er til å stole på, lett å bruke og at det er god brukerstøtte, påpeker Glenton.

Hun viser til hvordan helsepersonell ofte kan oppleve problemer med blant annet installering og dårlig integrering med andre systemer.

– Helsepersonell kan også være redde for effekten av telemedisin på forholdet mellom pasient og lege og på kvaliteten på omsorgen, sier Glenton.

Cochrane-studiene hun har vært med på, blir først gjort bredt tilgjengelig senere i år.

Les også:

Flere digitale sykepleiere

TEKNOLOGI: For å takle utfordringene i helsesektoren handler det ikke om bare flere mennesker med etter- og videreutdanning.

Erna Solberg vil etter- og videreutdanne 15 000 sykepleiere innen 2020. De bør få IKT som fag.

Vi blir eldre og det skaper bekymring for velferden vår. Demografi er enkelt. Jo flere eldre vi har i forhold til yngre, jo større blir «belastningen» i samfunnet til å ta vare på dem.

Regnestykker viser at antallet eldre stadig vil vokse, og dermed trenger vi flere til å forsørge dem. Samtidig som antallet eldre vokser øker også antallet med kroniske sykdommer, antallet demente og antallet personer som trenger behandling og pleie i en eller annen form.

Derfor er det høyst positivt at Solberg (selvsagt i valgtid) kommer med utsagnet om at flere sykepleiere må etter- og videreutdannes. I en debatt om bemanningsutfordringer i helsesektoren med Jonas Gahr Støre lovet hun øremerkete midler til videreutdanning av 15 000 sykepleiere og 15 000 helsefagarbeidere innen 2020.

Vi trenger flere varme hender, men vi trenger også kloke hoder. Like bra som det er å utdanne mer helsepersonell er det dårlig at vi ikke greier å gi dem en fremtidsrettet utdanning.

For å takle utfordringene i helsesektoren handler det ikke om bare flere mennesker med etter- og videreutdanning. Vi må også ta i bruk nye...