fbpx Ap: – Sykepleiere bør gjøre sykepleieroppgaver Hopp til hovedinnhold

Kommunevalget 2019 Ap: Heltid gjør yrket mer attraktivt for sykepleiere som vil etablere seg

Hadia Tajik i hvit skjorte snakker og gestikulerer med høyre arm. Engasjert.
HELTID: Vi må ha flere heltidsjobber og færre sykehjem ut på anbud, mener Hadia Tajik. Foto: Audun Braastad, NTB Scanpix

Heltidsstillinger er også det viktigste tiltaket for å få flere sykepleiere til å stå i yrket, mener Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Tett oppunder valget trekker Tajik frem offentlig drift av kommunale tjenester som et viktig virkemiddel for å sikre sykepleiernes lønn og pensjon. Det bør også ansettes nok folk til at sykepleierne kan få gjort jobben sin, mener hun.

Her er Hadia Tajiks (Ap) svar på Sykepleiens fire spørsmål til politikerne før valget:   

Viktigst for å holde på sykepleierne

–  En av fem sykepleiere slutter etter ti år. Ranger disse tiltakene for å få dem til å fortsette: høyere lønn, flere heltidsstillinger, høyere bemanning og bedre muligheter for kurs og faglig utvikling. 

1.   Flere heltidsstillinger 
– Deltid gjør det vanskeligere å få boliglån og å være økonomisk uavhengig, slår Hadia Tajik fast.

2. Høyere bemanning
– Sykepleiere bør gjøre sykepleieroppgaver. Underbemanning av helsefagarbeidere og andre fagfolk fører til at sykepleiere må gjøre masse andre ting. Når det i tillegg er for få sykepleiere på jobb, får de ikke god nok tid med pasientene, sier Tajik.

3. Høyere lønn
– Folk må ha en lønn de kan leve av. Derfor mener vi også at hjemmesykepleie og sykehjem ikke må legges ut på anbud. NHO-ansatte sykepleiere i Oslo tjener i snitt 60 000 kroner mindre enn dem i kommunen. Skal kommersielle selskaper få profitt, må de ofte kutte i lønn og pensjon. Det er ikke vi med på, sier Tajik. 

4. Bedre muligheter for kurs og faglig utvikling
– Dette er viktig for oss, sier Tajik. 

– Det handler om muligheten til å lære nye ting og endre arbeidsoppgaver i løpet av en karriere. Vi vet også at sykepleiere fremover vil møte pasienter med komplekse sykdomsbilder, noe som vil kreve mer kompetanse.

Utdanning i distriktene 

–  I hvilken grad bør vi tilby utdanning for sykepleiere i distriktene?

– I stor grad. Vi vet at folk som utdanner seg i distriktet i større grad også tar seg jobb der, og det er særlig viktig å tilby desentraliserte utdanninger innen velferdsyrkene.

Statlig finansiert eldreomsorg

–  Seks kommuner har vært med i et forsøksprosjekt med statlig finansiert eldreomsorg. Er statlig finansiert eldreomsorg en god idé?

– Nei. For det første er det ikke nødvendig å innføre mer byråkratisk skjemasystem i en sektor der vi bør ha tillit til fagfolkene. For det andre er det viktig at kommunenes tjenester henger sammen. Da er det unødvendig å skille dette ut til staten, sier Tajik. 

Avstand til fødested 

–  Bunadsgeriljaen kjemper for nærhet til fødestedene. Hvor kort reisevei til et fødested vil ditt parti jobbe for at vi har her i landet?

– Vi mener dagens struktur er god og står ved de kvalitetskravene vi innførte da vi satt i regjering. Men kvinner som bor langt fra sykehus, må få med seg jordmor i ambulansen. Hele 77 kommuner mangler en slik døgnbemannet tjeneste.

– I tillegg må kvinner som har født, få lov til å ligge på sykehuset til de er klare for å reise hjem, og ikke effektiviseres bort i en stadig strammere sykehusøkonomi, sier Tajik.

Sykepleiens intervjuer med partiene før lokalvalget 2019

Hvorfor er det sykehuset som er det «gjeveste»?

Haugsåsen Bofellesskap
BEDRE ENN SITT RYKTE Charlotte Bratseth har sett seg lei på at ikke flere nyutdannede sykepleiere velger kommunehelsetjenesten som arbeidsplass. Foto: Guro Haverstad Torgersen

Jeg er på ingen måte imot å arbeide på sykehuset. Men jeg vil så gjerne prøve å løfte kommunen som arbeidsplass for nyutdannede sykepleiere! skriver Charlotte Bratseth.

Jeg er snart ved veis ende på sykepleiestudiet. Det gjenstår en stor eksamen, en del praksis og bacheloroppgave – til sammen ni måneder. De aller fleste studentene er i ferd med å danne seg et bilde av hva slags sykepleier de vil bli, og ikke bli. De er i ferd med å tenke over hvor de vil jobbe, og hvor de til slutt ønsker å ende opp.

De aller fleste vil jobbe på sykehus. Det forstår jeg godt. På sykehus jobber de i team med mange andre sykepleiere, har leger og stansteam i umiddelbar nærhet og får gjøre mange morsomme «sykepleieroppgaver». Jeg har ingenting negativt å si om sykehuset som arbeidsplass. Ikke annet enn det alle vet – at det er stor sykepleiemangel, men også mangel på fulle stillinger. På sykehuset er arbeidsbyrden stor, det er mye overbelegg og som sykepleier går vi ofte på akkord med viktige verdier og yrkesetiske retningslinjer.

Perfekt

Selv har jeg flere års erfaring fra kommunehelsetjenesten. Jeg har jobbet i hjemmetjenesten, men også på sykehjem. Jeg har alltid sett for meg at det er der jeg ønsker å jobbe, at det er et perfekt sted å få bruk for all den nyttige kunnskapen min. Mange sykepleiere som jobber i kommunen får dessverre ikke fulle stillinger. Men det blir også utlyst fulle stillinger til sykepleiere som ingen søker på.

Når jeg som snart ferdigutdannet sykepleier sier at jeg ønsker å jobbe i kommunen, får jeg ofte spørsmål om hvorfor jeg ikke vil jobbe på sykehuset? Men hvorfor blir det å jobbe som sykepleier i kommunen sett ned på? Hvorfor er det sykehuset som er det «gjeveste» stedet å få seg jobb?

Hva er sykepleieroppgaver?

Jeg har full respekt og forståelse for at man nyutdannede sykepleiere har ulike ambisjoner, og at kommunen ikke er for alle. Men la oss se på et par ting:

Hva er egentlig sykepleieroppgaver? Er det å henge opp I.V. medikamenter, legge inn kateter, sette en PVK, gå i legevisitt og skylle en SVK? JA.

Er det en sykepleieroppgave å tømme kateterposer, stomiposer, re senger og servere mat? JA.

Er det en sykepleieroppgave å gi et godt stell, hjelpe en pasient med å dusje, følge en gammel mann på toalettet og varme middag? JA. 

Grunnleggende behov

For hva definerer egentlig en sykepleieroppgave? En sykepleieroppgave går ut på å hjelpe en pasient til å få dekt sine grunnleggende behov. Så lenge du bistår en pasient til å dekke deres grunnleggende behov, utfører du en sykepleieoppgave.

Det betyr at det er like mange sykepleieroppgaver i kommunehelsetjenesten som på sykehuset. Du legger kanskje ikke inn like mange PVKer, eller henger opp like mange doser med antibiotika hver dag. Men du utfører sykepleie.

Kjedelig med stell?

Jeg kan ikke telle på alle mine fingre og tær hvor mange ganger jeg hører studenter, sykepleiere og annet helsepersonell klage over at det er så kjedelig med stell. Og det er ikke til å komme bort fra at det er mye stell i kommunen. Der handler det mest om eldre og (ofte) pleietrengende pasienter. Det er eldre som har behov for hjelp til personlig hygiene. Men det betyr ikke at det ikke er stell på sykehuset, for hvilken pasientgruppe er overrepresentert på sykehuset? Nær halvparten av pasienter i landets indremedisinske avdeling er 75 år eller eldre (Helsedirektoratet).

Sykepleiere møter altså ganske mange eldre pasienter med behov for stell også på sykehusene, men knapphet på bemanning og gjør at stellet av disse pasientene ofte ikke blir prioritert i samme grad som i kommunehelsetjenesten. Pasientene er innlagt for en medisinsk problemstilling, og sykehuset prioriterer gjerne behandling framfor stell.

Bli kjent med pasienten

Bør vi se dette med stell på en ny måte? Vi kan observere og vurdere underveis. Vi skaper et godt tillitsforhold mellom pleier og pasient når vi tar oss tid til å tilby et godt stell. Det kan være tungt, det er helt unektelig. Men det er også ekstremt viktig. Stell er i aller høyeste grad en viktig sykepleieroppgave.

Ulik hverdag

Kommunehelsetjenesten byr nok ikke på de samme type utfordringene og hverdagen er ikke like «actionfylt» som når vi arbeider på sykehuset. Men er det kjedelig?

Utdanner vi oss til sykepleiere for så å synes at det er kjedelig å utføre sykepleieroppgaver? Det kan kanskje bli langdrygt noen ganger, men hvilken som helst jobb er skikkelig dritt innimellom.

Arbeidshverdagen er ulik i kommunen og på sykehusene, men jeg synes det er viktig å løfte opp ryktet som kommunen har fått. Det er spennende, interessant og gøy å jobbe i kommunen også, bare vi kan være enige om at det å være sykepleier ikke bare handler om det praktiske. Det handler vel så mye om det mellommenneskelige.

Helhetlig omsorg

Som sykepleier skal du til enhver tid fremme helse og forebygge sykdom, du skal understøtte håp, mestring og livsmot hos pasienten. Du skal sørge for helhetlig omsorg, beskytte pasienter, sørge for å bevare verdighet og integritet. Du skal undervise og veilede og en hel haug med andre ting. Og dette gjør vi også i kommunen!

Hva er vel bedre enn å sørge for en verdig og helhetlig omsorg til de som har oppdratt oss, opplært oss og bygget dette landet? La oss gi de det de fortjener!

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.