Ny lederkandidat: Liv Heidi Brattås Remo vil lede NSF

Liv Heidi Brattås Remo, sykepleier, lederkandidat NSF
SKOA PÅ: – Jeg har skoa på, sier Liv Heidi Brattås Remo om seg selv. Og: – Jeg har vært leder på toppnivå i kommunehelsetjenesten ganske lenge.

– Det er ikke en utopi at sykepleiere skal kunne kreve 100 prosent fast stilling i en helsefremmende turnus med en lønn å leve av, sier Liv Heidi Brattås Remo.

Liv Heidi Brattås Remo (51) er den fjerde som nå har kommet inn på listen over dem som vil være forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF). Valget skal være i november på landsmøtet.

Tidligere har Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth og Line Orlund sagt seg villig til å være lederkandidater.

– Hvorfor vil du dette?

– Fordi jeg har lyst til å være med på å gjenreise den faglige stoltheten og få synliggjort hvorfor sykepleie gir merverdi i helsetjenesten, forteller Liv Heidi Brattås Remo.

Ønsket i Buskerud

Remo er foreslått som ny forbundsleder av Norsk Sykepleierforbunds fylkesstyre i Buskerud.

– Jeg ble spurt i vinter, foreslått i vår og kjent etter i sommer. Og landet på at dette vil jeg være med på. NSF har en egen plass i hjertet mitt, sier hun.

Remo er oppvokst i Asker utenfor Oslo, der hun fortsatt bor.

Toppleder i kommunehelsetjenesten

Siden 2017 har hun vært daglig leder på Legevakten i Drammensregionen, som er eid av fem kommuner og organisert som et eget selskap.

– Vi har 60 sykepleiere og 120 leger ansatt hos oss, forteller hun.

– Hvorfor egner du deg som leder for Sykepleierforbundet?

– Jeg har vært leder på toppnivå i kommunehelsetjenesten ganske lenge. Jeg har stått på for å få opp sykepleiernes lønn, og jeg har lagt til rette for fagutvikling og kompetanseheving, sier Remo.

– Må argumentere økonomisk

Hun fortsetter:

– Jeg har sett daglig at vi må argumentere økonomisk for at det skal bli satset på sykepleiere. Jeg møter kommunalsjefer og rådmenn, og de er ofte opptatt av antall hender. De vil ha mest mulig omsorg for pengene, og de ser ikke at det trengs hoder og faglig kompetanse for å håndtere kompleksiteten i kommunehelsetjenesten. Jeg er blitt kalt for fagforeningspamp etter slike møter, forteller Remo.

Har laget fagplan for avansert allmennsykepleie

Remo trekker også frem at hun har jobbet mye med AKS, det vil si avansert klinisk allmennsykepleie.

– Nå er det krav om spesialisering i allmennmedisin for at legene skal få jobb i kommunene. Jeg ser at sykepleierne ofte er alene hjemme hos pasienten, og også de trenger bredde- og dybdekunnskap. Da er dette en strålende utdanning å ta, mener hun.

Liv Heidi Brattås Remo har sittet i styringsgruppen for forskningsprosjektet Praksisvel på Universitetet i Sørøst-Norge, som er ett av stedene som tilbyr AKS-utdanningen.

– Og jeg er med i Helsedirektoratets ressursgruppe, som har laget fagplan for denne utdanningen, opplyser hun.

Vil ha definisjonsmakt

– Hva syns du bør være NSFs viktigste saker?

– Jeg er opptatt av å ta tilbake definisjonsmakten i samfunnsdebatten. Jeg vil løfte den sykepleiefaglige stoltheten. Og jeg vil jobbe for at samfunnet rundt oss ser at det ikke er en utopi at sykepleiere skal kunne kreve 100 prosent fast stilling i en helsefremmende turnus med en lønn å leve av.

– Og den fremste hjertesaken din er?

– Den faglige stoltheten. Alle bør vite hvilke fantastiske damer vi står på skuldrene til.

– Mennene da?

– Det var ikke så mange menn i yrket før, det er nå engang sånn at i historien er det Florence og Bergljot som teller mest.

Altså pioneren Florence Nightingale og Bergljot Larsson, som stiftet NSF i 1912.

– Men jeg er opptatt av at sykepleie skal være et naturlig yrkesvalg for menn, tilføyer Remo.

– Har skoa på

– Hva skiller deg fra de andre lederkandidatene?

– At jeg er ute i det norske helsevesenet, har skoa på, vet hvor de trykker. I tillegg har jeg lang politisk erfaring.

Remo har blant annet sittet i kommunestyret i Asker for SV, og hun har vært tillitsvalgt siden hun var student på Ullevål sykepleierhøgskole.

– Jeg kjenner NSF godt, både som ansatt og tillitsvalgt, sier hun.

Hun er gift med Eirik, som også er sykepleier, og sammen har de en sønn på 23 år.

Les også:

Hvordan kan du påvirke ledervalget i NSF?

Landsmøte 2015
DELEGATENE BESTEMMER: I november skal 181 delegater fra 19 fylker velge hvem som skal lede NSF de neste fire år. Vil du påvirke valget, finner du listen over delegater lenger ned i saken. Bildet er fra forrige landsmøte i 2015.

På landsmøtet i november skal lederen av sykepleierforbundet velges for fire år. Men hvem får egentlig stemme og hvordan kan du påvirke hvem som vinner valget?

Foreløpig har Lill Sverresdatter Larsen, Solveig Kopperstad Bratseth og Line Orlund sagt at de ønsker å lede Norsk Sykepleierforbund (NSF) de neste fire årene. Fristen for å melde sitt kandidatur som forbundsleder er 4. september.

Selve valget skal skje på landsmøtet til NSF som går av stabelen i uke 45, fra 4. til 8. november.

– Hvordan gjøres valget?

– Er jeg stemmeberettiget? Får vi stemmeseddel i posten? Hvordan gjøres valget av forbundsleder, spurte NSF-medlem Lisbeth Storvik på Sykepleiens facebookside nylig, og la til da hun skrev til oss på e-post:

– Det viktigste valget for sykepleiere er i november, det er ikke kommunevalget i september. Forbundslederen må være villig til å gå i krigen for oss!

Hun er neppe alene om å lure på hvordan valget av forbundsleder gjøres, så her kommer en liten guide til hvordan det hele

Les også: