Sykepleien 4/2019, Fag og forskning: #Rehabilitering, alderdom og død

2019; 107 (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019.

Denne utgaven inneholder artikler om: Rehabilitering, alderdom og død.

Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi   
10 Gjesteleder, Tor Engevik: Kontinuitet i livets slutt kan være vel så viktig som aktivitet og forebygging
14 Faktorer som har sammenheng med fatigue etter hjerneslag
22 Møt forskeren: Silje Christin Wang Linnerud: Ble nysgjerrig på fatigue
26 Slik kan beboere på sykehjem bli mer aktive     
32 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Elisabeth Telenius
34 Slik jobber vi på Helsestasjon for voksne i Bamble
39 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Grethe Oksholen
42 Kompetanseheving i eldreomsorgen kan gjøre helsepersonell tryggere
47 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Gro Helen Dale
48 Sykebesøk på sykehjem: Får vaktlegen nok pasientinformasjon?
54 Møt forskeren: Ingrid Rolfsjord: Forundret over hva sykehjem dokumenterer
58 SAFE avdekker funksjonssvikt hos hjemmeboende eldre
63 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Edith Roth Gjevjon
64 Studentutviklet lydsensor ga bedre kommunikasjon mellom pasient og pleiere 
68 Avdelingslederes betydning for læringsmiljøet til sykepleierstudenter i sykehjem    
74 Pleielidelse i perioperative pasientforløp for eldre 
82 Er omsorg som er motivert av kjærlighet, bedre enn omsorg gitt av plikt? 
88 Hva styrker verdigheten til kreftsyke kvinner som ønsker å dø hjemme? 
93 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Katrine Staats
94 Hjemmedød: Dette får sykepleiere til å bruke medikamentskrinet
98 Forfatterveiledning for fagartikler 
101 Forfatterveiledning for forskningsartikler

Les PDF-utgave (14.79 MB) flere utgaver