Vil ha nasjonal plan for å forebygge sepsis

SEPSIS PÅ DAGSORDEN: Ingvild Kjerkhol (Ap) mener sepsis må høyere opp på den politiske dagsorden.

Stortingspolitiker Ingvild Kjerkhol mener det er mye å spare på økt innsats mot sepsis.

I en interpellasjon spør Kjerkhol om helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil sørge for å utarbeide en nasjonal strategi mot sepsis.

Kan være fatalt

«Sepsis, eller ‘blodforgiftning’, er en av de vanligste dødsårsakene på norske sykehus og utgjør 4 prosent av alle sykehusopphold. Konsekvensene kan være fatale om man ikke får behandling raskt,» skriver Kjerkhol, og viser til at det på verdensbasis dør seks til ti millioner mennesker hvert år av sepsis.

Kjerkhol sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Les også: Sepsis: Fortsatt svikt i over halvparten av akuttmottakene

Gjenkjenne tegn

Til Klassekampen sier Kjerkhol at sepsis må høyere opp på den politiske dagsorden.

– Tidlig diagnostisering og behandling kan være avgjørende. Hvis folk lærer seg å gjenkjenne tegn på at man kan ha sepsis, vil det være en viktig start, sier Kjerkhol til avisen.

Les også: Verdens sepsisdag: Vær obs på symptomer

Viser til WHO

I interpellasjonen viser Kjerkhol til at senskader fra sepsis er nedsatt kognitiv funksjon, forverring av kroniske sykdommer, nedsatt fysisk funksjon og smerter.

«Det går ut over livskvalitet og arbeidsevne. Verdens helseorganisasjon, WHO, vedtok en resolusjon mot sepsis i 2017 som ber medlemslandene etablere nasjonale strategier for å forebygge, diagnostisere og behandle sepsis, og for å gi tilgang til nødvendig helsehjelp for sepsisoverlevere. Samfunnet vil kunne spare store kostnader ved å øke innsatsen gjennom hele sykdomsforløpet til pasienter med sepsis,» skriver hun.

– Dette er etterspurt og viktig politikk. En ordentlig handlingsplan mot sepsis vil kunne redde mange liv og gjøre livet for dem som har overlevd sykdommen bedre, sier Erik Solligård, leder for Geminisenteret for sepsisforskning i Trondheim til Klassekampen.

Les mer:

Nye tiltak mot sepsis på sengepost

Har du kontroll på sepsis? Her kan du ta Sykepleiens sepsis-quiz

Slik kan sykepleiere oppdage sepsis tidligere

Bildet viser to pasienter og to sykepleiere som står ved sengene deres på postoperativen.
VIKTIG ROLLE: Sykepleieren på sengepost er ansvarlig for å ha nødvendig kunnskap og kompetanse til å kunne gjenkjenne og identifisere sepsis.

Hovedbudskap

Sykepleieren spiller en viktig rolle i å identifisere tidlige symptomer på sepsis og kartlegge pasienter som står i fare for å utvikle tilstanden. Men mange sykepleiere mangler kunnskaper. For å identifisere sepsis tidligere må kunnskapen økes gjennom undervisning, simulering og klare retningslinjer. I tillegg må kartleggingsverktøy tas i bruk.

I Norge er det omtrent 7000 tilfeller av sepsis årlig (1). Statistikker viser at 19 millioner mennesker rammes av sepsis hvert år. Fem millioner dør på verdensbasis som følge av tilstanden (2). Flere av dem som overlever sepsis, får langvarige fysiske, psykiske og kognitive funksjonshemninger (3).

I 2016 kom en ny, internasjonal definisjon av sepsis, som vektla behovet for mer oppmerksomhet, slik at diagnosen kan avdekkes på et tidligere tidspunkt (3) (se faktaboks). Diagnosen er i dag et økende problem. Årsakene kan være at befolkningen blir eldre, og at behandlingene mot sykdommer har blitt mer aggressive og intensive. Vi ser dessuten en økende mikrobiell resistens (1).

Hensikten med studien

Hensikten er å