fbpx 193 praksisplasser har fått kake-takk fra UiA Hopp til hovedinnhold

193 praksisplasser har fått kake-takk fra UiA

Student Lene Utzig og dekan Anders Johan W. Andersen deler ut kake til praksisplasser
KAKE-TAKK: Student Lene Utzig og dekan Anders Johan W. Andersen takker på velsmakende vis for det gode samarbeidet mellom UiA og helsetjenestene i Agder. Foto: UiA

Sykepleierstudentene ved Universitetet i Agder har gjennomført praksis etter ordinær modell under koronakrisen. Bare to andre sykepleierutdanninger har klart det samme. Nå takker de praksisplassene.

Sykepleieutdanningen ved Universitetet i Agder (UiA) er en av bare tre utdanninger i hele Norge som har greid å gjennomføre praksis etter ordinær modell under koronakrisen.

– Det er vi kjempefornøyd med, sier dekan ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap ved UiA, Anders Johan W. Andersen. 

– Hvilke to andre sykepleierutdanninger har klart det samme?

De to andre utdanningsinstitusjonene som klarte dette etter ordinær modell, er, i henhold til min informasjon, Universitetet i Stavanger og VID vitenskapelige høgskole i Sandnes, sier Andersen.

Kake-takk

Universitetet tar imidlertid ikke selv æren for dette. I dag har 193 poster og avdelinger ved sykehus og ute i kommunehelsetjenesten fått kake-takk. Bakere over hele Sørlandet har i dag, 11. juni, kjørt ut 193 sjokolade- og gulrotkaker ut til alle avdelinger og institusjoner som har studenter i praksis.

– Praksis utgjør 50 prosent av sykepleiestudiet. Vi ønsket å si tusen takk til alle sykepleiere og praksisveiledere som har strukket seg litt ekstra i år for at sykepleierstudentene våre har fått en praksisplass uten at vi har måttet gjennomføre alternative løp, sier Andersen.

– Hvordan har kakene blitt mottatt?

– De reaksjonene jeg har fått så langt, tyder på at sykepleierne rundt om setter pris på å bli husket på. De er viktige medlærere for fremtidens sykepleiere, sier Andersen.

For det har vært en bekymring at sykepleierstudentenes praksis ville forsinke studieløpet dersom de ikke fikk praksis som oppfylte læringsmålene i studieplanen.

– Det ville forskjøvet neste års studenters studieløp og ført oss inn i en ond sirkel, sier han.

Andersen er også nestleder i Universitets- og høgskolerådets (UHR) fagstrategiske enhet for helse- og sosialfag i Norge.

– Flere utdanninger har slitt med å gjennomføre praksis. Noen har blant annet inngått avtaler om betalt praksis. Ikke alle har klart å oppfylle læringsmålene som gjør at noen studenter får forsinket sitt studieløp. Men i det store og det hele er mitt inntrykk at alle har strukket seg langt for at studentene skal få godkjent praksis, sier han.

Takknemlig student

– Jeg vil gjerne takke den enkelte sykepleier som tilrettelegger, tar oss med og gir oss tillit i en stresset arbeidshverdag. Praksisen hjelper oss til å knytte teori og arbeidet som sykepleier sammen, sier andreårs sykepleiestudent Lene Utzig på UiAs nettside.

Hun hadde praksis på akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand under de første ukene i koronakrisen.

– Å være i praksis midt under koronakrisen var svært realistisk, samtidig spennende og faglig utfordrende, sier Utzig.

Takk til kommuner og sykehus

Totalt har 379 sykepleiestudenter ved bachelorutdanningene i Kristiansand og Grimstad hatt praksis over hele Agder i koronaperioden.

– 213 hadde praksis i kommunehelsetjenesten ved bo- og omsorgssentrene, hjemmetjenesten og i psykisk helse. 166 studenter har sin praksis ved Sørlandet sykehus. 83 studenter var ved sykehuset i Kristiansand, 63 i Arendal og 20 i Flekkefjord, sier Andersen.

Har mye å feire

Dekanen sier universitetet har mye å feire i år.

– I tillegg til at 2020 er utnevnt til sykepleierne og jordmødrenes år, feirer vi også 100 års sammenhengende sykepleierutdanning på Sørlandet. I høst skal det markeres i Arendal der utdanningen startet i 1920, sier han.

Les også:

Uklare svar om sykepleierstudenters praksis

ULIK PRAKSIS: Sykepleierstudenter oppfordres av helse- og utdanningsmyndighetene til å melde seg for å gjøre en innsats i helsetjenesten, mens flere utdanningsinstitusjoner ikke lar dem komme seg ut i praksis. Her fra praksisundervisning i daværende Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Stig M Weston

Det hersker usikkerhet om studentenes rolle under koronakrisen. Helseministeren ber sykepleierstudenter melde seg til tjeneste i helsevesenet, mens universitetene og høyskolene ikke lar studenter få gå ut i praksis. 

Mange sykepleierstudenter blir ikke sendt ut i praksis denne uken, men blir holdt igjen av studiestedene sine. Studenter som allerede er der ute, får stort sett fortsette, men her praktiseres det ulikt på de ulike studiestedene.

Samtidig ble det nylig kjent at både helseminister Bent Høie og høyere utdanningsminister Henrik Asheim oppfordrer helsestudenter til å melde seg til tjeneste som helsepersonell i beredskap. VG skrev søndag at det jobbes med et opplegg der støtte fra Lånekassen ikke blir avkortet med arbeidsinntekten som studenter får fra innsats i forbindelse med virusutbruddet.

Kunnskapsdepartementet mener praksis kan gjennomføres

Disse to ulike måtene å se studenter på kan virke motsetningsfullt. Sykepleien har forsøkt å nøste litt i trådene, uten å få klare svar. Helse- og omsorgsdepartementet svarte ikke i det hele tatt i løpet av arbeidsdagen 16. mars, mens Kunnskapsdepartementet lar brevet som har gått fra departementet til alle utdanningsinstitusjonene, være svar nok.

Der står det blant annet om helsefagutdanningene at «departementet ber utdanningsinstitusjonene gå i dialog med praksisstedene for å finne løsninger som bidrar til at flest mulig kan gjennomføre praksis. Dagens situasjon innebærer et stort potensial for læring hos studentene.»

Underforstått: Sykepleierstudentene kan fint gjennomføre praksis selv om vi har en koronaepidemi gående.

Kan anses som helsepersonell

Kunnskapsdepartementet er også i dialog med andre europeiske land om hvordan de håndterer kravene til praksis og vil avklare hvordan utdanningsinstitusjonene skal forholde seg til kravene i EUs yrkeskvalifikasjonsdirektiv under de gjeldende omstendighetene.

I samme brev står det at utdanningsinstitusjonene må legge til rette for at studenter og ansatte kan tas i bruk av helsetjenestene.

«Helsefagstudenter kan anses som helsepersonell etter helsepersonelloven. Studenter er følgelig en del av beredskapen», skriver Kunnskapsdepartementet.

Hver utdanningsinstitusjon blir bedt om å oppnevne en kontaktperson som skal ha kontakt med helsemyndighetene og sammenstille en oversikt med kontaktopplysninger til alle studenter og ansatte ved institusjonen som kan fungere som reservepersonell. Innen onsdag denne uken skal oversikten være Helsedirektoratet i hende.

Oslomet samler oversikt

Oslomet skriver på sine nettsider om praksis for studenter på helseutdanningene at de som allerede er i praksis blir der inntil eventuell annen beskjed fra praksisstedet. Men ingen bachelorstudenter fra fakultet for helsevitenskap skal ut i praksis i uke 12, altså i perioden 16.–20. mars.

Bildet viser Gro Jamtvedt
GODKJENT SOM PRAKSIS: – Det vil komme nasjonale føringer, for eksempel i forhold til godkjenning av beredskapsarbeid som praksis, sier Gro Jamtvedt, dekan ved helsefaglig fakultet på Oslomet. Foto: Sonja Balci/Oslomet

«Dere vil få alternative oppgaver, nærmere beskjed kommer. Informasjon vil komme fortløpende, følg med på din student-e-post.» skriver Oslomet.

– Hvorfor sender dere ikke studenter ut i praksis når helseministeren i går gikk ut og ba sykepleierstudenter om å melde seg til tjeneste i helsesektoren?

Dekan ved helsefaglig utdanning på Oslomet, Gro Jamtvedt, svarer:

– Kunnskapsdepartementet ber oss sende lister over studenter i siste år, sykepleiere under videreutdanning og sykepleiere som har gjennomført videreutdanning samt ansatte med klinisk helsefagutdanning til Helsedirektoratet som skal koordinere dette.

– Samtidig mottar vi henvendelser fra praksis om hjelp nå, og vi forsøker å ivareta dette parallelt. For eksempel har vi nettopp sendt en liste med navn til å bidra for Oslo kommune i deres korona-telefon og våre paramedic-studenter hjelper Oslo universitetssykehus.

Vil få beredskapsarbeid godkjent som praksis

– Vil utdanningsinstitusjonene praktisere dette med praksis ulikt, eller vil dere få nasjonale føringer etter hvert?

– Det vil komme nasjonale føringer, for eksempel med hensyn til godkjenning av beredskapsarbeid som praksis. Vi dekaner fra universitets- og høyskolesektoren er også i kontinuerlig kontakt for å samkjøre og dele erfaringer. Sentrale føringer kan ikke løse alle spørsmålene vi har nå, så vi må også gjøre egne vurderinger, sier Jamtvedt.

– Hva skjer i uke 13 med praksis for sykepleierstudentene hos dere?

– Det kan jeg ikke svare på nåværende tidspunkt. Vi jobber kontinuerlig med dette.

– Hvilke nettsider ber dere studentene følge med på for å holde seg oppdatert om dette med praksis?

– De må følge med på våre nettsider primært, der henviser vi dem videre til andre viktige kilder. I tillegg har noen praksissteder, for eksempel Oslo universitetssykehus, lagt ut egen informasjon, sier Jamtvedt.

Sykepleien følger dette temaet og har snakket med sykepleierstudenter som gjerne vil bidra. En sak om det kommer i morgen.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.