fbpx Statsbudsjettet: – Min første reaksjon eller følelse var litt «tom» Hopp til hovedinnhold

Statsbudsjettet: – Min første reaksjon eller følelse var litt «tom»

Edel Marlèn Taraldsen
SKUFFET: NSF Students leder, Edel Marlèn Taraldsen, er skuffet over regjeringens budsjettforslag. Foto: Privat

NSF Student hadde et håp om at sykepleierutdanningene endelig skulle få flyttes opp i en bedre finansieringskategori. Håpet forsvant da de åpnet regjeringens budsjettforslag.

NSF Student er skuffet over regjeringens budsjettforslag.

– Min første reaksjon eller følelse var litt «tom». Litt vanskelig å beskrive, men kan ikke si meg fornøyd, nei. Det virker ikke som om regjeringen skjønner konsekvensene av sykepleiermangelen, sier NSF studentleder, Edel Marlèn Taraldsen.

Finansieringen økes ikke

Det er spesielt noen områder studentlederen hadde forhåpninger til, men som ikke ble innfridd i regjeringens budsjettforslag:

– Vi er skuffet over at høringssvaret NSF Student sammen med NSF sendte til Kunnskapsdepartementet i vår, om å øke finansieringen til sykepleierutdanningen, ikke er nevnt med et eneste ord, sier Taraldsen.

For NSF Student og NSF er det et vedtatt mål at sykepleierutdanningen flyttes fra finansieringskategori E til C. Det er altså ikke gjort i regjerings budsjettforslag.

– Hva gjør dere nå?

– Vi kommer til å fortsette samarbeidet med forbundsledelsen i NSF om å få økningen fra kategori E til C til å bli en realitet, sier hun.

Studentene vil ha gode og relevante praksisplasser

– I tillegg er det skuffende at det gang på gang blir pratet om hvor fantastisk det er at antallet studieplasser økes. Men det sies ingenting om hvordan antallet praksisplasser skal økes tilsvarende, sier hun.

Studentlederen etterlyser en plan for kvalitetssikringen av praksisplasser.

– Jeg skulle også gjerne visst mer om hvordan regjeringen vil hindre frafallet av sykepleierstudenter under utdanningsforløpet, sier Taraldsen.

 – Frykter regjeringen setter inn feil tiltak

– Hvis budsjettforslaget slik det er nå, blir vedtatt, hvilke konsekvenser får det?

– Dersom studieplassene fortsetter å øke uten at antallet praksisplasser økes like mye, kan det få store konsekvenser – ikke bare for sykepleierstudentene, men for hele samfunnet, mener Taraldsen.

Studentlederen hevder blant annet at utdanningsinstitusjonene da ikke vil være i stand til å kunne tilby gode og relevante praksisplasser til sykepleierstudentene.

– Vi risikerer å utdanne sykepleiere som ikke har hatt kvalitetssikrede praksisplasser i studieforløpet, sier hun.

En konsekvens av det igjen, blir at befolkningen får dårligere sykepleie.

– Vår frykt er at regjeringen setter inn feil tiltak for de problemstillingene vi står overfor, sier hun.

 Gir ikke opp

– Hvilke saker er viktigst for dere å få inn i det endelige budsjettet?

– Vi vil fortsette å jobbe for å få økt finansieringen av sykepleierutdanningen. Det mener vi er nødvendig for å øke kvaliteten på studiet, sier hun.

En annen sak som Taraldsen trekker frem, er å sikre at også veilederne ute i praksis blir verdsatt.

– NSF Student ønsker at sykepleierne som tar imot studenter, har formell veiledningskompetanse. Da er det også viktig at de får økonomisk kompensasjon for jobben de gjør – både i kommunehelsetjenesten, og i spesialisthelsetjenesten, sier hun.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.