fbpx Foreslår å forlenge koronaregler i høyere utdanning Hopp til hovedinnhold

Foreslår å forlenge korona­regler i høyere utdanning

Regjeringen foreslår å forlenge det midlertidige regelverket som gir fleksibilitet i utdanning og praksis for blant annet sykepleiere og lærerstudenter.

 – Smitteøkningen vi har sett i høst skaper usikkerhet for studenter som har praksis som en viktig del av utdanningen sin. Derfor foreslår vi å forlenge unntaksregelen som gir universiteter og høyskoler mer fleksibilitet i gjennomføringen av praksis til sommeren, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Målet er at studentene skal kunne gjennomføre utdanningen sin så langt det er mulig uten forsinkelser.

Den midlertidige endringen foreslås forlenget til 1. juli 2021. Forslaget er sendt på høring med frist 20. november.

Kunnskapsdepartementet vil følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.

Forslaget er sendt på høring med frist 20. november. Les høringsnotatet her:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing8/id2784912/

Fakta
Dette er endringene som foreslås forlenget
  • Universitetene og høyskolene kan fastsette midlertidige tiltak og unntak som de definerer som «forsvarlig og nødvendig». I denne vurderingen må utdanningsinstitusjonene blant annet legge vekt på at studentene skal oppnå det nødvendige læringsutbyttet og ha den nødvendige yrkeskompetansen ved fullført utdanning.
  • Bruk av fullmakten som gis i forskriften skal ikke fremkomme på studentenes vitnemål.
  • Forskriften vil gjelde midlertidig for utdanning som gjennomføres i perioden frem til 1. juli 2021. Departementet vil vurdere behov for å forlenge forskriften i lys av utviklingen i smittesituasjonen.

    Departementet vil også følge utviklingen nøye og vurdere om det er behov for ytterligere justeringer eller presiseringer i regelverket.

    Kilde: Regjeringen.no

0 Kommentarer

Annonse
Annonse