fbpx NSF krever tiltakspakke: – Pasientsikkerheten står i fare Hopp til hovedinnhold

NSF krever tiltakspakke: – Pasientsikkerheten står i fare

Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder
KREVER MER LØNN:– Lønnsløftet må gis varig hvis det skal ha noen hensikt utover brannslukking, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Marit Fonn

NSF krever blant annet at alle sykepleiere får et varig lønnstillegg på 35 000 kroner, og at spesialsykepleierne får 50 000 kroner.

NSF krever at regjeringen umiddelbart vedtar en tiltakspakke fordi pasientsikkerheten står i fare.

– På hvilken måte?

– Det er en akutt krise på toppen av en kronisk krise. Over år har vi erfart sykepleiermangel som går utover kvaliteten i tjenestene. Koronapandemien gjør dette særs alvorlig, sier NSFs forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Hun mener dette går utover pasientene som både får et redusert og dårligere tilbud.

– Kan du gi noen eksempler?

– Sykepleiere i Nesseby har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen fordi de føler seg utrygge når de ikke har sykepleiere å støtte seg på i arbeidet. Ved Helsehuset i Tromsø ble konsekvensen at de måtte stenge en hel avdeling. Dette er bare to eksempler på at sykepleiermangelen rammer pasientene, sier Larsen.

Krever heltid

NSF krever også i sitt forslag til tiltakspakke at deltidsansatte sykepleiere skal få tilbud om heltid. I tillegg vil de ha et varig lønnsløft på 35 000 kroner for sykepleiere og 50 000 kroner for spesialsykepleiere.

– Når det gjelder heltidsstillinger, er det et tiltak som skal gjelde under koronapandemien, eller er det ment som et varig krav?

– Det kreves straksløsninger for å mobilisere sykepleiernes arbeidskraftreserve opp til hele stillinger. Men dette er løsninger på kroniske utfordringer, sier Larsen.

Om lønnskravet er forbundslederen tydeligere:

– Lønnsløftet må gis varig hvis det skal ha noen hensikt utover brannslukking.

– Koster mindre enn folk tror

– Tror dere regjeringen er villig til å vedta lønnsøkning for sykepleierne? Og hvordan vil det i så fall påvirke lønnsforhandlingene?

– Regjeringen anerkjenner utfordringen med sykepleiermangel, og da bør de også se på lønn som virkemiddel, sier Larsen.

NSF krever at tiltakspakken må finansieres av staten gjennom særskilte bevilgninger.

– Har dere regnet på hva dette vil koste på kort og lang sikt?

– Det er en kostnad, som ikke fullt ut er kvalitetssikret, men ut fra våre beregninger så koster det mindre enn folk tror. Vi mener kostnaden er en investering i fremtidige helsetjenester. Regjeringen har brukt over 100 milliarder på ulike koronatiltak allerede, sier Larsen.

NSF: Politikernes ansvar å finne løsninger

– Har dere vært i kontakt med regjeringen om denne tiltakspakken?

– Vi har hatt kontakt med de fleste partiene på Stortinget. De takker for initiativet og vil følge det opp, sier Larsen.

– Hva gjør dere om dere ikke får gjennomslag for tiltakspakken?

– Vår jobb er å beskrive utfordringer og løsninger ut fra et sykepleier- og helsetjenesteperspektiv. Det fortsetter vi med – alltid. Spørsmålet ditt bør stilles til de ansvarlige for helsetjenestene med tanke på hva de gjør for å løse sykepleiermangelen og de alvorlige utfordringene for helsetjenestene og pasientsikkerhet, svarer Larsen.

Du kan lese mer om NSF krav om tiltakspakke på deres nettside.

35 000 kroner i risikotillegg: – Tromsø er en foregangskommune

Bildet viser Daniel Brox
VIL LOKKE SYKEPLEIERNE: – Kom til Tromsø. Her det både hjerterom og husrom, lokker NSFs hovedtillitsvalgt, Daniel Brox. Foto: Privat

Sykepleiere ved legevakten i Tromsø kan glede seg over et risikotillegg på 35 000 kroner i året. – I tillegg får de et koronatillegg på 1000 kroner per vakt så lenge pandemien varer, sier hovedtillitsvalgt, Daniel Brox.

NSFs hovedtillitsvalgt i Tromsø kommune, Daniel Brox, er svært fornøyd med at kommunen åpner lommeboka og sørger for at sykepleiere som jobber på Tromsø legevakt får risikotillegg.

– Jeg håper også at de ekstra pengene vil hjelpe på rekrutteringen, og gjøre det lettere å beholde de sykepleierne legevakten allerede har, sier Brox til Sykepleien.

Fikk først nei

Saken om risikotillegg begynte i mars.

– NSF sendte inn et krav om et generelt risikotillegg for sykepleierne. Vi viste til forskning som dokumenterer at sykepleiere på legevakt er mer risikoutsatte enn andre grupper, sier Brox.

– Hvordan da?

– På legevakten får de inn alt: De må håndtere pårørende i krise, psykotiske pasienter som må utredes før de eventuelt bringes videre til sykehus, eller håndtere personer som blir brakt inn av politiet for å ta promilletest. Sykepleierne står i frontlinjen. Det er godt dokumentert at de har økt risiko for å bli utsatt for både smitte, vold og trakassering.

Kommunen sa først nei til kravet. Beskjeden var et dette hørte hjemme under de lokale lønnsforhandlingene.

– Men nå ble jo ikke årets lønnsoppgjør helt som planlagt, sier Brox.

35 000 i risikotillegg, og 1000 kroner per vakt

Kommunen innkalte derfor NSF til et forhandlingsmøte.

– Resultatet ble at alle fast ansatte sykepleiere på legevakten nå får et generelt tillegg på 35 000 kroner i året. I tillegg får sykepleierne på luftveisklinikken og legevakten et koronatillegg på 1000 kroner per vakt. Koronatillegget skal vare så lenge pandemien varer, sier han.

– Men er det ikke også andre sykepleiergrupper som da burde få risikotillegg? For eksempel sykepleiere som jobber på demensavdelinger?

– Absolutt. Jeg håper at sykepleiere som jobber på alle typer skjermede enheter skal få en liknende avtale, sier Brox.

Når det gjelder koronatillegget på 1000 kroner, kan det i perioder også gjelde sykepleiere og andre helsearbeidere som jobber andre steder.

– Dersom det blir en lokal oppblomstring av covid-19 ved en enhet eller institusjon i Tromsø kommune, kan sykepleierne få 1000 kroner ekstra per vakt, sier han.

Dersom det oppstår et lokalt utbrudd på for eksempel et sykehjem, er det ifølge Brox lederen på sykehjemmet som avgjør om koronatillegget skal gjelde.

– Per i dag får for eksempel sykepleiere ved Sør-Tromsøya sykehjem koronatillegget så lenge det lokale utbruddet varer. Det gjør også de ansatte ved pandemiklinikken der de russiske sjømennene er satt i karantene, sier han.

– Flytt til Tromsø

Daniel Brox forteller at seks sykepleier har sluttet i jobben ved legevakten i Tromsø bare i år.

– Å rekruttere og beholde sykepleiere er en utfordring. Det virker som om kommunen har skjønt dette. Med et risikotillegg på 35 000 kroner håper både NSF og Tromsø kommune at det vil gi flere søkere, og gjøre det enklere å beholde sykepleierne som allerede jobber på legevakten, sier han.

– Er det spesielt at sykepleiere på legevakt får risikotillegg?

– Ja. Jeg har i hvert fall ikke hørt om andre kommuner som har en slik ordning. Det er bra at Tromsø kan være en foregangskommune, sier han.

Brox håper de ekstra kronene vil tiltrekke seg sykepleiere fra kommuner som ikke er like rause som Tromsø.

– Min oppfordring er klar: Flytt til Tromsø. Her har vi både hjerterom og husrom.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.